Descriere

Proiectul pornește de la ideea că reușita școlară este legată de pasiuni și de puterea de a crede în sine, principiu valabil și în cazul copiilor din grupuri vulnerabile: cu dificultăţi în învăţare, elevi cu C.E.S, proveniţi din medii dezavantajate sau aflati în plasament. Cu prilejul Zilei Limbii Române (31 august), sunt desfășurate activităţi nonformale – jocuri de intercunoaştere/ autocunoaştere, workshopuri, lectură, concursuri de recitare, interpretare scenică şi creaţie, întâlniri cu persoane-resursă din comunitate – menite să pună în valoare capacităţile latente sau pasiunile copiilor, stimulându-li-se astfel încrederea şi stima de sine, dorinţa de a se remarca sau motivația de a învăța şi de a se împlini prin intermediul școlii. Caracterul interdisciplinar este asigurat prin multitudinea de activități de natura literară, culturală și artistică, desfășurate prin metode diverse, moderne, interactive. Secțiunile proiectului, realízat în parteneriat cu Biblioteca comunală, Primăria Jurilovca-Compartimentul de asistență socială, Asociația Prodezvoltare Jurilovca 21 și Școala Gimnazială Ceamurlia de Jos, favorizează acceptarea, recunoaşterea, afilierea lor, nevoi cu care se confruntă această categorie de elevi. Pentru întărirea relațiilor de colegialitate și prietenie, dar și pentru formarea unui comportament civic, tolerant, la activitățile proiectului participă și alți copii, cu rezultate școlare remarcabile, implicați ca voluntari.

Scopul activității

Creşterea gradului de incluziune şi de adaptare la cerinţele şcolare, prin activităţi nonformale, a copiilor din grupuri vulnerabile: aflați în plasament sau proveniţi din medii dezavantajate socio-economic, elevi cu C.E.S., copii care prezintă risc de abandon şcolar.

Obiectivele educaționale ale activității

• Conștientizarea de către elevi a propriului potențial și valorificarea acestuia prin activități nonformale;
• Formarea capacităţii de cunoaştere de sine ca modalitate de (auto)motivare și (auto)determinare;
• Întărirea încrederii în sine și a curajului de a împărtăşi experienţa personală;
• Dezvoltarea sensibilităţii umane şi a unui comportament tolerant;
• Utilizarea lecturii, a activităților artistice (recitare, dramatizare) ca modalități de afirmare a talentelor latente/ a abilităților ascunse;
• Dezvoltarea spiritului creativ şi a celui de lucru în echipă;
• Orientarea copiilor spre acţiuni pozitive şi parcurs educaţional de succes.

Relevanța activității

Activitățile din proiect au avut un impact deosebit în rândul copiilor implicati care, pe lângă faptul că au fost foarte încântați să se reîntâlnescă în vacanță, au căpătat mai multă încredere în propriile capacități, au devenit mai comunicativi și mai deschiși în dialog și, mai ales, și-au arătat nerăbdarea și dorința de a reîncepe școala pentru a-și dovedi achizițiile și abilitățile și pentru a se afirma De asemenea, si-au manifestat liber spiritul de initiativă și creativitatea, dovedind astfel că au anumite preferințe, înclinații, pasiuni. În plus, au clădit prietenii bazate pe respect, interese comune și au înțeles că sunt copii ca toți ceilalți, care pot deveni, prin intermediul școlii, oameni împliniți.