Descriere

Materialul audio-video fost creat în perioada școlii online și constă în
prezentarea în limba franceză a vocabularului cumpărăturilor (denumirea magazinelor, expresii utile la cumparaturi) într-un mod original, cu ajutorul aplicatiei thinglink. Link-ul de accesare a resursei a fost integrat pe platforma educațională Edmodo. Elevii au vizualizat documentul și au interacționat pe platformă cu profesorul postând răspunsurile solicitate de acesta.Evaluarea s-a realizat în mediul online, cu ajutorul unui test creat pe platforma Edmodo care ofera feedback imediat, elevii putând să-și vizualizeze rezultatul.
Caracterul interdisciplinar al materialului este asigurat de cele două discipline care se întrepătrund, respectiv limba franceză și TIC.

Scopul activității

Scopul activităţii este de a crește atractivitatea orei de limba franceză folosind conținut digital.

Obiectivele educaționale ale activității

Comunicarea în limbi străine prin dezvoltarea abilității de a înțelege mesaje orale și de a învăța limba franceză în context nonformal;
Competența digitală prin formarea de abilități de accesare, procesare și asimilare de noi cunoștințe și deprinderi precum și de utilizare a diferitelor aplicatii pentru crearea de conținut digital;

Relevanța activității

În contextul în care procesul de predare-învățare-evaluare s-a mutat exclusiv în mediul online începand din data de 11 martie 2020, a apărut necesitatea de a revizui și actualiza metodele și tehnicile de lucru cu elevii și de a crea materiale didactice proprii, adaptate nivelului, intereselor și particularităților educabililor. In acest sens, am creat un material original folosindu-mă de cunoștințele TIC (utilizarea aplicatiei thinkling) și de propria voce pentru a facilita predarea, învățarea și evaluarea ținând cont de faptul că cei cărora mă adresez sunt extrem de familiarizați cu noua tehnologie.In felul acesta le-am captat atenția iar rezulatele evaluării sumative aplicate la clasă au evidențiat eficiența metodei folosite.