Descriere

Prin acest proiect se urmăreşte inter-relaţionarea elevilor de diferite naţionalităţi, promovarea diversităţii culturale şi încurajarea cunoaşterii obiceiurilor şi a legendelor străbune specifice fiecăruia. Totodată, prin interacţiunea cu alţi elevi, oricine îşi poate cunoaşte mai bine propria identitate, formându-şi o imagine de sine pozitivă, promovând valori morale raportate la standardele şi practicile europene.
Proiectul va oferi tuturor prilejul de a contribui la menţinerea şi dezvoltarea multiculturalităţii şi de a promova aptitudinile artistice, creative ale elevilor şi dezvoltarea abilităţilor IT.
Parteneri : Casa Corpului Didactic Constanţa, Muzeul de Artă Populara Constanţa, Primăria Oraşului Murfatlar, Asociaţia de părinţi a Liceului Teoretic Murfatlar, Biblioteca Oraşului Murfatlar

Scopul activității

Proiectul educativ „Legende renăscute” are drept scop stimularea interesului elevilor şi al cadrelor didactice pentru păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi a datinilor specifice zonei conlocuitoare (româneşti, turco-tătare, ruseşti, aromâne, rrome etc.). Astfel, se formează identitatea naţională în conştiinţa tinerilor prin conservarea valorilor spirituale.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Promovarea regulamentului concursului naţional „Legende renăscute” pentru anul şcolar 2018-2019 pentru 3 secţiuni;
  • Dezvoltarea capacităţii de comunicare interetnică prin promovarea legăturilor eficiente între exponenţii unor generaţii diferite prin implicarea a 400 de elevi şi 60 de cadre didactice pentru derularea celor 3 secţiuni ale concursului;
  • Promovarea spiritului competitiv cu abilităţi artistice, literare şi competenţe IT prin jurizare de specialitate şi acordare de diplome participanţilor;
  • Valorificarea activităţilor de cercetare educativă, pentru un număr minim de 30 de cadre didactice, într-un interval de 6 luni;
  • Diseminarea rezultatului proiectului în 30 unităţi şcolare, într-un interval de 6 luni.
  • Relevanța activității

    O mai bună relaţionare a elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor şi exponenţii generaţiilor de la care se pot prelua informaţii despre tradiţii şi obiceiuri; cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor şi datinilor specifice etniilor din România