Descriere

Acest proiect a fost creat si adresat atât elevilor, cadrelor didactice cât și părinților. În urma colaborării cu reprezentanții celor de la Crucea Roșie Vaslui , am pornit la derularea proiectului care a constat în prezentări power point și discuții despre respectarea regulilor de igienă și alimentație sănătoasă, lecturi despre sănătatea noastră și a mediului, jocuri de rol, ghicitori, concurs de desene.
Pe parcursul proiectului am urmărit și am constatat că elevii cu CES, dar și cei din familii monoparentale s-au integrat în grup și s-a realizat un progres real în depășirea dificultăților de învățare.

Scopul activității

Exersarea imaginației creatoare, a sensibilității și a gustului pentru frumos

Obiectivele educaționale ale activității

• Abordarea interdisciplinară a temelor propuse
• Stimularea imaginației , creativității și a interesului pentru lectură
• Facilitarea accesului la educație pentru elevii din medii defavorizate
• Dezvoltarea sentimentului de apartenență la grup
• Integrarea copiilor cu CES în activități extrașcolare

Relevanța activității

Activităţile au fost apreciate de către elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale, datorită: – metodelor diverse care au permis intervenţii în funcţie de nevoile şi aşteptările copii-lor; – devotamentului şi implicării conducerii unităţii de învăţământ şi a cadrelor didactice; – caracterului transdisciplinar al activităţilor;