Descriere

Inițial, am propus dotarea bibliotecii școlii cu cărți atractive pentru elevi, care să-i motiveze să citească. De asemenea, am imbogățit fondul de carte al bibliotecii școlare prin atragerea de sponsorizări și donații de carte. Proiectul a continuat prin utilizarea diferitelor metode interactive, dar și a aplicațiilor Plickers, WordArt, Prezi în cadrul orelor de limba română și a orelor de opțional (Lectura ca abilitate de viață la clasa a VI-a) care a avut ca scop stimularea interesului elevilor pentru lectură. Cărțile citite au fost prezentate în fața clasei în cadrul activității ”O carte în cinci minute” sub diferite forme: atelier de creație, pliante, postere, cărți uriașe. O parte din materiale au fost expuse la biblioteca județeană George Barițiu Brașov, filiala pentru copii.

Scopul activității

Dezvoltarea interesului și gustului pentru lectură.

Obiectivele educaționale ale activității

  • formarea unui vocabular activ, bogat și nuanțat
  • dezvoltarea gustului estetic
  • stimularea gândirii critice, autonome și reflexive a elevului
  • formarea competențelor specifice privind receptarea și producerea de text literar
  • Relevanța activității

    La proiect au participat și elevi cu cerințe educative speciale sau aflați în risc de abandon școlar. Activitățile din cadrul proiectului le-au oferit posibilitatea acestor elevi să se integreze mai bine în colectivul de elevi și în același timp au condus la creșterea stimei de sine.