Descriere

Ce am încercat să fac? Cred că am vrut ca orele mele să-mi fi plăcut și mie dacă aș fi fost elev. Am dorit ca ora de literatură să fie puțin altfel, să-i inspire pe elevi, să-i motiveze să învețe și să vină la școală, chiar și pe cei mai dezinteresați. Cum am făcut acest lucru? Am personalizat predarea astfel încât fiecare elev să-și depășească limitele și să atingă standarde în funcție de propriul potențial. I-am atras pe elevi în activități cât mai variate și interesante, oferind suport pentru reușita școlară în ansamblul ei… prin lectură, dezbateri, scriere creativă, jocuri interactive, dramatizări, teatru de păpuși, ore de literatură în aer liber, voluntariat, concursuri, parteneriate, vizite la biblioteci și muzee, excursii literare, șezători, povești de viață etc.

Ceea ce lăsăm în urma noastră nu este ceea ce afișăm în fața celorlalți, ci ceea ce imprimăm în sufletele lor. Să fii profesor înseamnă să fii azi mai bun decât ieri.

Scopul activității

Valorizarea elevului din medii sociale defavorizate, creșterea motivației școlare și promovarea unor atitudini și comportamente relevante pentru contextele de viață ale elevilor.

Obiectivele educaționale ale activității

  • crearea unui climat educațional atractiv și motivant care să facă elevul să vină cu plăcere la școală și să-și îmbunătățească rezultatele;
  • dezvoltarea creativității elevilor;
  • aplicarea în mod creativ și inovativ a programei școlare și adaptarea demersului didactic la nevoile și interesele elevului, spre a obține valoare adăugată pentru fiecare copil, în funcție de propriile posibilități.
  • Relevanța activității

    Întotdeauna am încercat să valorific punctele forte ale elevilor, ce știu și ce pot face cu înclinațiile pe care le au, am încercat să compensez slăbiciunile elevilor și să valorific oportunitățile pe care ni le oferă mediul. Într-o școală care promovează învățarea relevantă, întreaga școală învață, începând cu liderii școlii, profesorii, personalul ne-didactic, elevii, părinții acestora.

    Activitățile de învățare au fost concepute astfel încât să fie relevante pentru contextele reale din viața cotidiană a elevilor – interacțiune, comunicare, gestionarea emoțiilor, încrederea în sine și în ceilalți, respectul pentru cei din jur, cultivarea simțului civic și a responsabilității, o învățare bazată pe valori – elevii fiind educați în spiritul binelui, frumosului, adevărului, aceștia trebuie să fie pregătiți atât pentru examene, cât și pentru viață. Astfel, elevii au fost antrenați în activități de voluntariat – au citit povești elevilor din clasa pregătitoare, dar și celor care nu se pot bucura de dragostea părintească, copiii de la Centrul Rezidențial Kindernest din localitatea Rotbav au socializat și i-au bucurat pe oamenii de la Căminul pentru persoane vârstnice din Hăghig, Covasna, au arătat că le pasă de spațiul în care trăiesc și s-au implicat în activități de ecologizare.

    Mă străduiesc să le asigur elevilor oportunități multiple de dezvoltare, aliniate cu nevoia de a sprijini cât mai eficient progresul fiecăruia, să dezvolt o cultură a învățării cu bucurie. Prin activitățile în care i-am atras pe elevi, am urmărit să transmit emoție, să fundamentez valori și să formez caractere.