Descriere

Proiectul s-a derulat prin îmbinarea armonioasă a activităților variate și interesante, prin elemente de inovare didactică, originale și creative, cu rezultate deosebite în rândul elevilor:
1. Concurs prin corespondenţă (la nivel național). Elevii au completat o fişã de lecturã în care au prezentat o carte cititã în limba românã sau într-o limbã strãinã (englezã, francezã, spaniolã etc.);
2. Excursie la Târgul de carte Gaudeamus, București;
3. Atelier de lectură și autocunoaștere organizat în parteneriat cu Editura Litera;
4. Întâlnire cu un scriitor, Vizită la Editura Rafet Rm. Sărat;
5. ,,Ziua Bibliotecarului din România”,
6. Ziua Internațională a Cititului Împreună. Participare la Clubul de lectură de la Biblioteca Municipală Corneliu Coposu, Rm.Sărat;
7. Călătorie virtuală la cea mai mare bibliotecă din lume, Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii;
8. Concurs ,,Cărțile au suflet” – elevii au reprodus coperta unei cărți preferate cu ocazia Zilei Mondiale a Cititului cu Voce Tare; (au fost oferite premii de BIC ROMANIA), Aplicații pe platformele Lecturino, Padlet, LearningApps).
9. Realizarea Ghidului metodic de bune practici, exemplu pentru inovare şi pentru dezvoltarea competenţelor-cheie, cu ISSN 2285-262X, ISSN-L=2285-262X.
Provocarea proiectului a fost utilizarea creativă a noilor tehnologii, la care elevii s-au adaptat foarte repede și realizarea unui padlet cu cărțile preferate. S-a folosit platforma Lecturino ca modalitate de evaluare după ce au citit și au realizat fișele de lectură atât în format fizic cât și digital.

Scopul activităţii:
Formarea unui cititor activ care să dobândească o atitudine pozitivă față de lectură, o deschidere spre lectura bilingvă și identificarea unei strategii adecvate pentru realizarea unei punți de comunicare prin care să se cultive plăcerea de a citi prin activități educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive, utilizând noile tehnologii.

Obiectivele educaționale ale activității/competențe de dezvoltat la elevi:
– Dezvoltarea competențelor cheie în rândul elevilor, în special a celor care aparțin grupurilor vulnerabile;
– Creșterea calității procesului educațional prin promovarea relațiilor de comunicare între instituțiile de învățământ;
– Stimularea interesului elevilor pentru lectură, pentru cărţile editate într-o limbă străină;
– Integrarea mijloacelor moderne în studiul literaturii române;
– Promovarea unor conectori educativi în școala românească în vederea alinierii la standardele de calitate recunoscute la nivelul Uniunii Europene.
– Asigurarea unui echilibru între rigoare şi creativitate.
– Utilizarea metodelor interactive de lucru pentru corelarea cu nevoile locale, interesele individuale şi cerinţele de pe piaţa muncii.

Relevanța activității
Proiectul a presupus dezvoltarea unei grile de activități proiectate și organizate conform nevoilor categoriilor de elevi aflați în risc. Această grilă de activități a permis testarea aptitudinilor și abilităților copiilor într-un mediu non-formal și a facilitat interacțiunea cu mediul școlar. În cadrul proiectului au fost distribuite tablete, rechizite și cărți din partea sponsorilor Narada și Școala de Valori, BIC România, Editura Litera și Editura Rafet Rm.Sărat, pentru implementarea activităților integrate, în vederea reducerii abandonului școlar și a încurajării elevilor, cu rezultate slabe la învățătură care provin din medii defavorizate, să participe la activitățile instructiv-educative.