Descriere

Creare și aplicare de lecții online pe platforma Europeană Go Lab. Metodele aplicate sunt învățarea interactivă. Sarcinile de lucru au fost individuale și pe echipă, caracterul lecției interdisciplinar ( fizică, matematică, geografie, astronomie, inginerie). Parteneriat cu Go Lab și Skype a Scientist, Max Plank Institute.

Scopul activității

Promovarea învățării prin investigație a științelor și a unei cariere în domenii STEM.

Obiectivele educaționale ale activității

  • însușirea cunoștințelor prin investigație științifică
  • dezvoltarea competențelor de gândire critică, digitale, de lucru în echipă și de rezolvare unei probleme din viața reală
  • Relevanța activității

    Elevii cu dificultăți de învățare, timizi sau retrași, au avut posibilitatea să învețe în ritm propriu, de acasă, să lucreze în echipă alți elevi și să prezinte rezultatele învățării în mod creativ, prin postere, prezentări Powerpoint sau filme.