Descriere

Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău împlineşte o sută de ani. Cu acest prilej, am ales să omagiez lecţia şcolară care a îmbrăcat o haină nouă oferită de manualele digitale pentru clasele V-VIII publicate în ultimii patru ani. Pe 23 februarie elevii claselor a V-a şi a VI-a au primit pe classroom ca temă la cursul de „Informatică şi TIC” invitaţia de a participa la proiectul „Lecţii minunate centenare” (31 martie termen de finalizare). Sarcina de lucru a fost evocarea unui moment de neuitat trăit în spaţiul unei ore de curs la o disciplină preferată. Pentru aceasta, elevii au răsfoit manualul digital preferat şi au imortalizat într-un document grafic sau multimedia, paginile cu conţinuturile memorabile. Fişierele trimise de participanţi au fost centralizate într-o pagină Sway. După publicarea pe site-ul colegiului a lucrărilor, colegii de la clasele mai mari au cercetat la rândul lor manualele online cu minunatele lecţii centenare, urmarea fiind includerea în proiect şi a contribuţiei acestora.