Descriere

Activitatea a constat în realizarea de lecții interactive folosind platforma Livresq și aplicarea lor la clasă în vederea desfășurării orelor online de matematică pe perioada pandemiei. Au fost realizate 7 lecții de geometrie clasa a VII-a (Unitatea de învățare: Relații metrice în triunghiul dreptunghic). Lecțiile au fost popularizate și în mass-media/online, în cadrul grupului CRED și accesate și de colegi. Fiecare lecție a avut parte teoretică, parte de exersare și parte de evaluare. Lecțiile au putut fi accesate online sau offline pentru situațiile în care elevii nu aveau acces permanent la internet. Elevii au fost provocați să realizeze și ei diverse prezentări matematice folosind tehnologia TIC (Ex. Stan Ana- noțiuni de trigonometrie). Elevii au fost încântați și mult mai activi și implicați în activitatea didactică, inclusiv cei cu grad de risc.

Scopul activității

Scopul participării: Creșterea eficienței actului didactic în contextul predării online pe perioada pandemiei și a noului curriculum național

Obiectivele educaționale ale activității

Obiectivele urmărite:
• Identificarea și familiarizarea elevilor cu instrumente noi și cu platforme online, în realizarea orelor online/offline la obiectul matematică;
• Să analizeze efectele pe care le are folosirea acestor noi instrumente și platforme
• Să utilizeze instrumente TIC în dobândirea de competențe STEAM
• Să participe activ în procesul educațional în contexte variate de învățare, relevante pentru elevi

Relevanța activității

În urma parcurgerii acestor lecții a apărut dorința elevilor de a se implica ei înșiși în a realiza diverse prezentări de materiale, unele cu conținut nou, nepredate încă, pe baza studiului individual și folosind tehnologiile moderne, de unde reiese gradul de atractivitate crescut în a învăța folosind tehnologiile moderne. Impactul nu a fost doar la nivelul elevilor; el a existat și la nivelul colectivului profesoral și în cadrul grupurilor profesionale de profesori și la nivelul colectivului de părinți sau chiar în grupuri de persoane neimplicate în mod direct sau indirect în actul educațional. Predarea online a fost realizată folosind diverse instrumente TIC: Kahoot, Zoom, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, Geogebra și bineînțeles platforma Livresq cu care am realizat și folosit 7 lecții interactive de geometrie la clasa a VII-a. Lecțiile interactive realizate cu platforma Livresq au atât parte teoretică de învățare, cât și parte de exersare și parte de evaluare.