Descriere

 Această activitate ȋși propune să ilustreze rolul animațiilor 3D ȋn procesul de predare – ȋnvățare – evaluare la disciplina limba și literature romȃnă ȋn contextul oferit de evoluția pandemiei creată de virusul SARS COV -19.
Pe parcursul demersului didactic am inclus diverse animații 3D de pe platforma Mozaweb, unde au fost realizate diverse sarcini de ȋnvățare dedicate elevilor ȋn conformitate cu noua programa școlară.

Scopul activității

 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a recepta valoarea artistică a unei opere literare, educând sensibilitatea literara si formand gustul literar prin însuşirea unui spirit critic.

Obiectivele educaționale ale activității

• dezvoltarea competenței digitale și a celei metacognitive;
• conştientizarea rolului împletirii literaturii cu arta plastică şi muzica în formarea lor ca oameni;
• dobândirea unor comportamente adecvate în diverse situaţii;
• dezvoltarea gȃndirii critice și a creativității
• formarea unei atitudini corespunzatoare valorilor umane;

Relevanța activității

1. Proiectul doamnei Comorașu Aura a început în anul 2015 și derulat până în prezent, mai ales în perioada pandemiei. 2. Ilustrează rolul animațiilor 3D ȋn procesul de predare-ȋnvățare-evaluare la disciplina limba și literatura romȃnă ȋn contextul oferit de evoluția pandemiei creată de virusul SARS COV -19. 3. Pe parcursul demersului didactic au fost incluse diverse animații 3D de pe platforma Mozaweb, pe care s-a realizat diverse sarcini de ȋnvățare dedicate elevilor ȋn conformitate cu noua programa școlară. 4. Este un proiect original și creativ deoarece include toți elevii, vine în sprijinul formării principiilor și valorilor morale. 5. Cu ajutorul acestor lecții 3D le-a dezvoltat elevilor: competențe digitale (deoarece au ȋnvățat cum să se logheze pe platformă, să navigheze pe ea, să utilizeze o animație 3D cu toate componentele ei); de comunicare ȋn mediu online prin descrierea unei animații, interelaționarea verbală și dezvoltarea gȃndirii critice prin ilustrarea rolului lor ȋn diferite contexte de comunicare. 6. Aplicarea acestui instrument se pliază cu succes pe toate formele de învățământ influențând succesul școlar prin creșterea motivației școlare. 7. Doamna prof. Comorașu Aura a creat și implementat un proiect original și creativ, modelul ei de bună practică având un impact extrem de benefic asupra elevilor, părinților.