Descriere

Lecția s-a desfășurat în anul școlar curent, folosind aplicația Livresq în mod obișnuit la clasele gimnaziale. Au fost favorizate aceste metode și tehnici active de predare-învățare, mai ales pe parcursul școlii online.
Formele de evaluare au fost integrative si au reflectat specificul cursului.
S-a avut în vedere competențele-cheie cerute de profilul absolventului de gimnaziu (competențe de limbă modernă).