Descriere

Elevii, îndrumați de cadrele didactice și-au confecționat costume specifice dacilor și romanilor. În cadrul festivalului din 30 mai aceștia au venit costumați, au observat reproduceri fidele ale portului, uneltelor, armelor, steagurilor de luptă aparţinând celor două popoare. S-a puns în scenă şi o scevenţă dintr-o confruntare militară între cele două părţi oferită de membrii Asociaţiei Terra Dacica Aeterna – prima și cea mai puternică asociație de reenactment din România
Au fost organizate ateliere de gastronomie, tras cu arcul, gherghef, olărit, jocuri la care elevii au participat pentru a înțelege modul în care trăiau și își desfășurau activitatea cele două popoare.
La final elevii au defilat în costumele pregătite însoțiți de părinți și cadre didactice. Parada costumelor este un obicei însușit de comunitate o dată cu Festivalul Roman Dacia Felix – Sub semnul acvilei/In memoriam Dorin Alicu, organizat la Hațeg și în situl arheologic Sarmizegetusa Ulpia Traiana – capitala Daciei romane, de către Asociația de Turism Retezat – unitatea de management a Destinației ecoturistice Țara Hațegului – Retezat.

Scopul activității

Propunerea unui traseu de învăţare în care elevii fac cunoştinţă cu trecutul prin diversificarea activităţilor didactice.

Obiectivele educaționale ale activității

 • 80% din elevii participanți se îmbracă în costumația specifică dacilor și romanilor despre care au învățat în timpul lecțiilor de istorie și pe care le-au confecționat în timpul orelor de AVAP;
 • Toți elevii participă la atelerele de olărit, țesut, jocuri, tras cu arcul etc pentru a experimenta aspecte din viața și activitatea celor două popoare;
 • Elevii au ocazia să-și îmbunătățească abilitățile sociale prin comunicarea permanentă pe care o au între ei și cu adulții în timpul desfășurării diverselor activități cuprinse în proiect;
 • Participanții la proiect contribuie la întărirea sentimentului de identitate națională a membrilor comunității prin participarea la defilarea din centrul orașului.
 • Relevanța activității

  Învăţarea bazată pe proiecte oferă o mulţime de beneficii atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Învăţarea prin proiectul „Lecție de istorie vie” are scopul de a implica elevii în mod direct în activitățile propuse, de a reduce absenteismul , a stimula dezvoltarea capacităţilor de învăţare prin cooperare şi a creşte performanţele şcolare.

  Modul de învățare a fost foarte atractiv deoarece a derivat din autenticitatea experienţelor trăite în mod direct, i-a determinat pe elevi să se informeze și singuri.

  Elevii și-au orientat propriile activităţi de învăţare; de la memorare şi repetare în cadrul orelor tradiționale de istorie, la descoperire pentru a avea un costum adecvat; de la ascultare şi reacţie la comunicare şi asumarea responsabilităţii asupra faptelor sale; de la cunoştinţe la fapte.
  A crescut gradul de încredere în sine, toate costumele fiind apreciate. Ideea dezvoltării personale şi reuşitei conduce la motivaţie crescută şi satisfacţie, atât pentru elevi (ca preluatori de valori), cât şi pentru cadrele didactice (ca modelatori şi emiţători de valori).