Descriere

Laboratorul de comunicare este un context educațional, care a debutat acum 12 ani sub forma unui atelier extrașcolar săptămânal, de sâmbătă și a fost creat, în special, pentru elevii din clasa a cincea, timizi și complexați, dar gândit în progresie, având ca reper profilul absolventului.
Dezvoltarea abilităților de comunicare asertivă și pozitivă derivă din nevoia elevilor de a avea încredere și stimă de sine pentru a se dezvolta armonios uman și profesional, asigurându-și o inserție socială pozitivă și un progres școlar continuu și performant.
Conținuturile clare și adecvate vârstei elevului sunt abordate interdisciplinar, prin metode art-creative și activ-participative, bazate pe sarcini de lucru dinamice, veridice, inedite, organizate variat: individual, în perechi, pe grupe/echipe, respectând rigoarea timpului didactic, prin utilizarea resurselor materiale tradiționale și moderne multimedia: dispozitivele mobile și resursele online.
Produsele creative și originale, astfel obținute, sunt promovate în revista școlii „Muguri și flori”, în presa locală și, mai ales, în numeroase contexte cultural-artistice, cu diferite ocazii sau în cadrul cercurilor pedagogice, al proiectelor, al parteneriatelor, al simpozioanelor și al colocviilor educaționale, generându-le elevilor încrederea plină de bucurie și dorința de autodepășire și perfecționare continuă, conducând și la promovarea imaginii Școlii „Duiliu Zamfirescu” Focșani.

Scopul activității

Laboratorul de Comunicare răspunde nevoii de gestionare corectă a emoțiilor și interesului de a obține progres școlar, pentru fiecare elev din clasa a cincea, care trebuie să se adapteze rapid cerințelor și standardelor de performanță specifice ciclului gimnazial.

Obiectivele educaționale ale activității

• Din perspectiva obiectivelor cognitive: să utilizeze corect tehnicile de comunicare asertivă; să utilizeze eficient comunicarea paraverbală;
• Din perspectiva obiectivelor afective/ afectiv-atitudinale: să își exprime opinia, respectând opiniile celorlați; să respecte regulile comunicării online
• Din perspectiva obiectivelor motrice/ psihomotorii pozitive: să utilizeze adecvat comunicarea nonverbală; să își reprime tendința de a face gesturi, mișcări inutile care să contribuie la deteriorarea relațiilor interumane;

Relevanța activității

Creațiile elevilor gândite și lucrate în timpul orelor de opțional sunt promovate la concursuri școlare de creație literară, în revista școlii Muguri și flori, dar și în cadrul contextelor extrașcolare din parteneriatele cu Biblioteca Județeană Vrancea Duiliu Zamfirescu, Secția pentru Copii și Tineret Oana-Diana Renea Focșani și cu alte școli vrâncene din mediul urban și rural, dar și în cadrul cercurilor pedagogice și al simpozioanelor, ca exemple de bună practică. Câteva exemple: 1.Simpozionul internațional Școala- model superior al devenirii, ediția a IV-a, cu tema Dispozitivele mobile, o provocare pentru elevi, părinți și profesori, 24 noiembrie 2017: am îndrumat elevele din clasa a VIII-a A: Mogda Alexandra și Sava Denisa, la secțiunea POSTERE/INFOGRAFICE, cu lucrarea FOLOSIM MOBILE ÎN SCOPURI UTILE; Dan Ștefania, Dragomir Mădălina și Milea Georgia, cu lucrarea ȘCOALA TELEFOANELOR; Dascălu Miruna cu lucrarea PRO TEHNOLOGIEI AVANSATE; 2.Proiectul Educațional Județean Comunicare și educație interculturală, ediția a II-a, din domeniul cultural-artistic: am însoțit elevele din clasa aV-a A care au prezentat desenele cu mesaj antibulliyng și pro diversitate, toleranță, realizate la ora de opțional, prin folosirea ca resursă educațională, filmulețul de la Luli Tv, Palme jucăușe, Inorog și porumbel: https://www.youtube.com/watch?v=hxr3nqU6Ayw; 3. Proiectul educațional MĂR, MĂRUȚ, MĂRGĂRITAR, concursul de colinde, Secțiunea Tradiții și obiceiuri, organizat de Școala Gimnazială Valeriu D. Cotea Vidra, Vrancea: am îndrumat elevii clasei a V-a B să creeze colinde și urări adecvate sărbătorilor pascale, pe care le-au prezentat în concurs: Anastasiu Tudor- premiul III; Rusu Laura- premiul II; 4. Parteneriatul cu Biblioteca județeană Vrancea, Secția pentru Copii și Tineret Oana-Diana Renea Focșani, în cadrul proiectului Laboratorul de Comunicare, având următoarele activități: Duiliu Zamfirescu- ieri și astăzi( 30 octombrie 2018), Ziua Culturii Naționale- 15 ianuarie, Teatrul, oglinda realității( Ziua Internațională a teatrului pentru copii și tineret- 20 martie 2019), Jurnalul Copilăriei( Ziua Internațională a Cărții pentru Copii- 2 aprilie 2019) și Biblioteca –inima școlii( Școala Altfel- 17 aprilie 2019).în cadrul acestor activități, elevii din clasele a V-a B, aVI-a A și a VII-a D au prezentat creații, produse și inspirate create la și de orele de opțional. Dintre acestea apreciez ca fiind cea mai valoroasă creație artistică dramatică a clasei a VI-a A: Teatrul corpului uman, inspirată de volumul Teatrul corpului uman, de Maris Wicks, deoarece a fost ideea copiilor care au lucrat susținut la concretizarea acestui proiect în cadrul orelor de opțional, fiind implicați și părinții în calitate de îndrumători, correctori ai interpretării scenice, prin urmărirea filmărilor repetițiilor de la oră. Astfel am avut un proiect realizat într-o colaborare ideală: profesor+ elev+părinte+ bibliotecă. Această activitate s-a dovedit a fi și o ancoră pentru programa din clasa a șaptea care aborda opera dramatică și arta spectacolului; 5. Inspirați de activitatea de la Laboratorul de Comunicare și elevii de la clasa a VIII-a A s-au lăsat provocați în crearea unei balade dedicate personajului din serialul de comedie Las Fierbinți- Celentano, pe care l-am folosit ca instrument didactic în promovarea altui personaj comic, dar clasic- cetățeanul turmentat din comedia O scrisoare pierdută, scrisă de I.L. Caragiale, reușind astfel să le stârnesc curiozitatea și interesul pentru lectură și, mai ales, pentru înțelegerea mesajului transmis. Ca parte a provocării, eu, cadrul didactic, l-am contact pe actorul Adrian Văncică, care apreciind demersul meu didactic, a acceptat să fie gazdă pentru o zi, pe platorul de filmare de la Fierbinți și să le prezinte elevilor amănunte, detalii din culisele filmării. Așa a apărut Balada lui Celentano, creația elevei Dascălu Miruna Elena, publicată în revista școlii Muguri și flori și premiată cu locul I la Concursul Regional de creație literară Florile copilăriei, ediția a IX-a, desfășurat la Adjud, 18 mai 2019, manifestare cuprinsă în CAER al MEN 2019, poziția 2153. 6. Ideile încolțite în cadrul orelor de opțional au dat roade și în activitățile cultural –artistice și de voluntariat din cadrul proiectului educațional județean Copilăria este inima tuturor vârstelor, care au fost organizate în colaborare și cu alți colegi, profesori și în parteneriat cu școala Gimnazială Nr.1 Mera, din mediul rural, ceea ce a condus la un frumos schimb de experiență între cadre didactice și elevi. 7. În perioada școlii on-line am creat împreună cu elevii din clasa a V-a D, aplicând agregatul, construit cu ocazia cursurilor CRED (care au coincis cu această perioadă) mesaje sanitare motivaționale, parafrazând cântecul și scenariul din povestea scrisă de Ion Creangă, Capra cu trei iezi. Acest scenariu didactic a fost postat pe site-ul ISJVN ca exemplu de bună practică on-line. 8. Tot în perioada on-line, în cadrul opționalului am utilizat povestea terapeutică dramatizată, folosind filmulețul Secretul lui Greșitozaurus, postat pe site-ul Asociației Micile Emoții Mari, https://viahappiness.info/, propunând ca temă de familie, interpretarea unei povești imaginate sau preluate, de către elevi și părinții lor folosind propriile păpuși sau confecționând altele. 3.Relevanța activității/proiectului/bunei practici pentru nevoile categoriilor de elevi aflați în risc; (Maximum 10 rânduri cu trimiteri la dovezile multimedia-poze, filme, prezentări). Încă de la început, Laboratorul de Comunicare le-a oferit copiilor șansa de a se înțelege, a se accepta și de a se respeta pe sine, astfel încât au reușit să îi înțeleagă, să îi accepte și să îi respecte și pe cei din jurul său, conștientizând că sunt într-o permanentă aventură a cunoașterii, o călătorie a spiritului, prin care azi devii mai bun decât ieri. Elevii și-au descoperit și cultivat motivația interioară de a progresa și de a nu se muta la altă școală sau chiar de a abandona școala. Elevii CES au câștigat încredere în propriul potențial, iar ceilalți colegi au înțeles că împreună devin și mai înțelepți, învățând să prețuiască darurile vieții și să fie mult mai perseverenți, creativi, empatici, pozitivi și optimiști, indiferent de carențele fizico-locomotorii sau ale inteligenței emoționale, de prezența dixlexiei, sau a gigantismului, de etnie sau religie, de mediul rural sau de necesitatea navetei.