Descriere

Scopul acestui proiect este dezvoltarea
diverselor competențe cheie prin proiecte realizate în echipă. Se urmărește
orientarea elevilor spre utilizarea calculatorului ca mijloc de informare si
comunicare, dar si spre surse tradiționale de informare (inclusiv interviu cu o
persoana întâlnita pe traseu), in vederea realizării creative a unor produse cu
caracter științific si artistic. Este de dorit și de apreciat chiar si o notă
jucăușa/umoristică a proiectului, ceea ce l-ar face mai atrăgător si mai ușor
de urmărit/vizionat.

Se pune accent pe munca in echipa a
elevilor in vederea creșterii abilitaților si competentelor de comunicare
sociala. Se realizează un proiect de bună practică, ce va fi   aplicat și în anii următori. Se urmărește,
de asemenea, valorizarea experiențelor individuale si colective legate de limba
maternă și străină.

Obiectivele educaționale ale
activităţii/competențe de dezvoltat la elevi:

dezvoltarea competențelor de comunicare,
interpersonale și intrapersonale, sociale și civice, a competențelor digitale
ca și cele de sensibilizare și exprimare culturală prin crearea de proiecte
educaționale; elevii vor dezvolta competențe de analiză și transferare a cunoștințelor
teoretice dintr-o disciplina în alta; elevii vor dezvolta competențe de
transferare a cunoștințelor teoretice în abilitați practice de rezolvare de
probleme ce se pot ivi pe parcursul realizării proiectului; elevii vor dezvolta
abilitați de căutare si selectare de informații în așa fel încât să își atingă
scopul propus.

Să dezvolte competente interdisciplinare,
de explorare/investigare directă a realității;

Să stimuleze creativitatea

Durata
şi locul desfăşurării activităţii:

DOUĂ SĂPTĂMÂNI – APRILIE 2021, ȘCOALA
GIMNAZIALĂ „TAKE IONESCU” – ONLINE

Școala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu
Vâlcea

Elevii participanți, organizați cel mai
adesea în echipe de lucru, realizează prezentări word, prf, ppt, prezi sau
video în care prezintă o reclamă la produsul lor preferat în limbile română și
engleză. Se vor folosi imagini reale, în care pot apărea și elevii fiecărei
echipe pentru a valorifica experiența efectivă a acestora pe parcursul
realizării proiectului, dar și imagini ilustrative și alte informații luate
posibil și din alte surse, cum ar fi reviste, internet, vederi, albume, arhive
particulare și publice. De asemenea, se urmărește evidențierea a cel puțin unui
aspect social (raporturi interumane și de comportament; se pot menționa și
aspecte legislative legate de comercializarea diverselor produse), precum și
realizarea unor produse originale, creative, bogate din punct de vedere
științific și artistic. Elevii se pot întâlni pentru a lucra la domiciliu, la
școală, în oraș sau chiar la Biblioteca Județeană sau alte școli, cu care
școala are  parteneriate în desfășurare.
Ideea provine de la un alt proiect desfășurat de prof. candidat împreună cu
colegi din școală, numit CONCURSUL JUDEȚEAN Interdisciplinar bilingv ‘CU
PRIETENII PRIN ŢARĂ/EUROPA – WITH MY FRIENDS AROUND THE COUNTRY/EUROPE’, care
nu s-a desfășurat în ultimii doi ani școlari din cauza pandemiei.

B. ELEMENTE DE NOUTATE, IMPACT ȘI
TRANSFERABILITATE

Folosind calculatorul/telefonul mobil ca
instrument de lucru si comunicare, iar prezentările word, pdf, ppt, video sau
prezi ca mijloace de expresie artistică și creativă, propunem un proiect bazat
pe metode moderne de integrare a unui volum mare de cunoștințe științifice în
forme atractive și eficiente. Sunt astfel valorizate informațiile acumulate
atât în clasă în timpul orelor de curs, cât și în cadru informal. Având in
vedere timpul pe care oricum elevii noști îl petrec în fața electronicelor, mai
ales în scop de socializare și recreere, considerăm că putem face ca măcar o
parte din acest timp sa fie folosit în scop creativ și util prin proiecte
realizate individual, pe perechi sau în echipe, interviuri, îmbinare și
sintetizare a cunoștințelor din limbile română și engleză prin găsirea unei
punți comune de legătura unde toate să aibă sens în relație unele cu altele.

Elevii participanți au avut posibilitatea
și oportunitatea de a-și alege să facă echipele așa cum și-au dorit ei pentru a
avea un mediu de lucru cât mai plăcut, și-au pus în valoare cunoștințele de
limba română transferabile în limba engleză, cunoștințele despre diverse
produse puse pe piața reală, dar mai ales și-au etalat creativitatea și
originalitatea prin realizarea de proiecte în formatul lor preferat.