Descriere

Activitatea a constat în desfăşurarea unei compilaţii de 30 de jocuri de mişcare într-un scop recreativ şi în concordanţă cu cerinţele specifice educaţiei nonformale. Prin intermediul instrumentelor ludice am încercat să interferăm competenţele psihomotrice cu integrarea şi apropierea psihosocială. Astfel, prin această abordare creativă şi originală, motrică, psihologică şi socială, am putut dezvolta şi caracterul interdisciplinar al acestor activităţi prin:
– componentele motrice: educaţia fizică, educaţia motrică şi educaţia psihomotrica;
– componentele psihologice: spirit, gândire,emoţii, sentimente, comportamente;
– componentele sociale: context, spiritualitate, relaţii interpersonale.
2. Justificarea înscrierii la selecţia de bune practice, din perspectiva originalităţii, creativităţii, contextelor de învăţare propuse elevilor, elementelor de inovare didactică/ utilizare a noilor tehnologii.

Scopul activității

M-am înscris la Concursul Naţional „Bune practici în educaţie” pornind de la premisa că, în sistemul românesc de învăţământ, într-un context deopotrivă general prin dimensiunile sale socio-istorice şi particulare, prin resursele, constrângerile sale spaţiale şi temporale, bunele practici înseamnă crearea unor condiţii cognitive, materiale, relaţionale cu care se confruntă elevii.

Obiectivele educaționale ale activității

Activitatea fizică, considerată o pedagogie a comportamentelor şi abilităţilor motorii, este fundamentală într-o concepţie globală, holistică şi comprehensivă a evoluţiei elevului din ciclul gimnazial în secolul XXI.

Acest proiect a avut o finalitate educativă, psihosocială şi nonformală, jocurile de mişcare fiind instrumentele ludice de bază cu ajutorul cărora am dezvoltat:

  • posibilităţile funcţionale ale fiecărui individ;
  • posibilităţile psihomotrice;
  • inteligenţa sub toate formele ei.
  • încurajarea elevilor să contribuie la promovarea valorilor morale şi de respect , precum corectitudinea, spiritul de fair-play, toleranţa, dreptatea socială, dialogul, lupta împotriva discriminării şi înţelegerea interculturală.
  • am creat ocazii de petrecere organizată a timpului liber, într-un mod plăcut, urmărind destinderea şi refacerea echilibrului psiho-fizic.
  • Relevanța activității

    Sistematizarea ideilor, conceptelor, caracteristicilor, principiilor educaţiei nonformale pr jocurile de mişcare ne permite să conchidem că educaţia nonformală reprezintă o formă educaţiei de bază şi a educaţiei pe tot parcursul vieţii. Iar proiectarea la nivelul sistemului de învăţământ şi promovarea ei va asigura cadrul necesar pentru crearea unui mediu educațional favorabil desfăşurării activităţilor educative şi pentru elevii aflaţi în situaţii de risc, bazate pe cunoaştere, competitivitate şi creativitate.