Descriere

Aceste jocuri vor fi utilizate in cadrul orelor de curs, ȋn vederea consolidării și evaluării cunoștințelor elevilor de vocabular şi gramatică. Jocurile se vor juca sincron, dacă va fi permisă venirea elevilor cu dispozitive la școală sau tot sincron, jucând toată clasa pe smart Tv pe care il avem în clasă. In ultimul caz elevii care vor răspunde vor fi punctați, în clasament fiind trecută toată clasa. În cadrul fiecărei unități se vor utiliza unul, două jocuri. Gradul de dificultate este crescător de la clasa a V-a către clasa a VIII-a. Jocurile au și un caracter interdisciplinar, făcând o conexiune cu cultura franceză, mâncarea, obiceiurile, sărbătorile, etc. Limba franceză nu poate fi predată fără conexiunea cu Franța și cu alte țâri ale spațiului francofon.