Descriere

clasamea.eu este o platformă cu resurse educaționale deschise create de mine și utilizate la clasa pe care o îndrum. Materialele oferite pentru a fi descărcate sunt gratuite, în mare parte în format editabil și însoțite de descrieri detaliate ale activităților pentru care au fost create. Scopul lor este de a face fiecare zi, fiecare lecție, fiecare moment petrecut în clasă un prilej de bucurie, de muncă, de joacă și de învățare prin caracterul lor interdisciplinar, prin metodele pe care le propun și nu în ultimul rând prin designul/formatul/ conținutul atractiv. Totodată, în timp, clasamea.eu a strâns în jurul său o mulțime de dascăli, formându-se astfel o adevărată comunitate profesională al cărei scop comun este transformarea școlii într-un loc deschis, prietenos, în care elevul învață cu plăcere.

Scopul activității

Dezvoltarea competențelor de bază ale elevilor și creșterea interesului și a motivației acestora față de învățare și față de școală, asigurarea succesului școlar, precum și stimularea creativității și interesului cadrelor didactice pentru proiectarea / desfășurarea unor activități de predare-învățare-evaluare inovative în vederea asigurării unui învățământ de calitate

Obiectivele educaționale ale activității

  • dezvoltarea competențelor socio-comunicaționale, a competențelor de bază din domeniul matematicii, științelor și tehnologiei, istoriei, geografiei, educației civice, artelor;
  • dezvoltarea capacităților de gândire critică, divergentă, creativă, în măsură să îi ajute pe elevi să utilizeze cunoștințele și competențele dobândite în diferite contexte;
  • dezvoltarea competențelor socio-emoționale în vederea adaptării și inserției sociale.
  • Relevanța activității

    Materialele postate pe clasamea.eu sunt realizate în conformitate cu programa școlară, realizate în așa fel încât să poată fi abordate de toți copiii, putând fi ușor adaptate nivelului de cunoștințe al fiecărui copil, abilităților, aptitudinilor sale. Sunt realizate ținând cont de particularitățile vârstei, de interesele copiilor, sunt menite să le stimuleze creativitatea și autonomia de învățare.

    În clasa mea există doi elevi proveniți din familii monoparentale, ambii cu rezultate foarte bune la învățătură, elevi motivati și implicați. O dovadă a relevanței metodelor și mijloacelor utilizate la clasă este oferită de mama unuia dintre aceștia elevi, dar și de rezultatele obținute la diverse concursuri școlare.
    Referitor la relevanța exemplelor de bune practici oferite de clasamea.eu pentru nevoile categoriilor de elevi aflați în risc, consider că sunt concludente părerile cadrelor didactice care lucrează cu elevi cu CES sau cu elevi proveniți din medii dezavantajate. Faptul că mare parte din materiale sunt în format editabil a înlesnit adaptarea acestora la nevoile elevilor cu care lucrează, uneori fiind folosite chiar la clase mai mari.