Descriere

Una dintre activitățile foarte apreciate de elevii mei se numește ,,JOB INTERVIEWS”, activitate în care elevii devin angajați și angajatori, adoptă un limbaj și o ținută formală și participă la un interviu pentru obținerea unui job. Este o bună modalitate de a exersa și dezvolta competențele de exprimare într-o limbă străină. Învățarea unei limbi străine presupune un mix perfect al tuturor abilităților de bază: reading, writing, listening si speaking, astfel încât competențele formate sunt cele de citire cât mai corectă, scriere în limba engleză, cele de înțelegere a unui text scris, respectiv audiat, dar și transmiterea informațiilor către un auditoriu sau interlocutor.
Un act educațional ideal reprezintă un cumul de factori educaționali, transdisciplinaritatea și interdisciplinaritatea facilitează realizarea unui act educațional de foarte bună calitate.

Scopul activității

Formarea deprinderilor necesare învățării unei limbi străine, prin intermediul activităților interactive și aplicative.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Dezvoltarea abilităților de citire, vorbire și scriere într-o limbă străină;
  • Dezvoltarea abilităților psiho-relaționale și comunicaționale.
  • Relevanța activității

    Elevii aflați în situații de risc beneficiază de acest proiect, deoarece pot aplica tot ceea ce au învățat în situații concrete de investigare a pieței muncii și de participare la selecțiile pentru ocuparea unui loc de muncă.