Descriere

Exemplul de bună practică ,,Istoria românilor prin ochi de copil“ este conceput pentru elevii din învăţământul special care prezintă dizabilitate mintală uşoară şi intelect limitat, şi care se află în risc de abandon şcolar. Prin intermediul proiectului, ne dorim ca aceşti elevi să fie atraşi de orele de istorie şi de şcoală în general, prin participarea lor la lecţii de istorie adaptate particularităţilor de vârstă şi individuale, lecţii AeL de istorie, manifestări cultural-artistice concretizate în serbări şi expoziţii cu temă istorică. Proiectul are şi o latură interdisciplinară, deoarece, pe lângă Istorie, sunt cuprinse şi materii precum: Limba română, Educaţie muzicală, Educaţie plastică, Activităţi de pre-profesionalizare.

De asemenea proiectul se adresează şi profesorilor care predau istoria în învăţământul special, la care dorim să ajungă material didactic adaptat elevilor, concretizat într-un auxiliar, metode interactive de predare a istoriei în învăţământul special şi tehnici de utilizare a noilor tehnologii în predarea istoriei în învăţământul special.

Scopul activității

Facilitarea învățării istoriei de către copii cu dizabilitate mintală ușoară și intelect limitat

Obiectivele educaționale ale activității

  • Dezvoltarea creativității, originalității, muncii în echipă, comunicării asertive şi închegarea unor relaţii pozitive între participanţii proiectului;
  • Susținerea și încurajarea psihico-emoțională a copiilor aflați în situații de risc/
  • Relevanța activității

    Rezultatele obţinute au vizat şi elevii aflaţi în situații de risc într-un procent de 90%.