Descriere

Am pornit de la premiza că sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni pentru identificarea și evitarea evenimentelor care amenință viața și sănătatea populației, mediului înconjurător, valorile materiale și culturale. Pregătirea elevilor se bazează in principal pe deprinderi motrice utilitar aplicative (târâre, cățărare/escaladare, tracțiuni, transport de greutăți, sărituri), dar și multe întreceri/concursuri în regim de viteză pentru ca elevii să se obișnuiască cu competiția. Activitatea noastră se bazează pe metoda lucrului în echipă ceea ce favorizează cooperarea. Toți elevii participă cu mare interes, sarcinile fiecăruia fiind precis stabilite. Acțiunile noastre au caracter interdisciplinar împrumutând elemente din educația fizică, educație pentru sănătate, anatomie , etc.

Scopul activității

Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul fiecărui elev din școală prin reducerea timpului de intervenție pentru evacuare și pentru acordarea primului ajutor.

Obiectivele educaționale ale activității

  • dezvoltarea calităților și deprinderilor motrice specifice în cazul situațiilor de urgență;
  • însușirea cunoștințelor necesare în cazul situațiilor de urgență;
  • să recunoască formele de manifestare a catastrofelor naturale;
  • studiul bibliografiei de specialitate.
  • Relevanța activității

    La nivelul unității administrativ teritoriale locuiesc multe familii dezavantajate socioeconomic, iar rata sărăciei este mare. Şcoala a început să implementeze măsuri prin implicarea familiilor fără studii superioare în activitatea şcolară și a contribuit la depăşirea stereotipurilor legate de performanţele şcolare scăzute ale elevilor.În activitățile derulate în școală în cadrul situațiilor de urgență sunt implicați și elevi care provin din aceste familii dezavantajate , aceștia prezentând un mare interes în activitățile desfășurate. În componența cercurilor ,,Cu viața mea apăr viața” și ,,Prietenii pompierilor” fac parte un număr de cinci elevi aflați în risc, reprezentând 35% din componența cercurilor aceștia fiind la nivelul celorlalți elevi.