Descriere

În ultimii 9 ani, am derulat proiecte la fiecare nivel de studiu. ”Deci, mate…matematica în viața de zi cu zi”, ”Casa mea”,”Christmas Math” (trei ediții), ”Eu sunt mai importantă”- dezbatere privind liniile importante în triunghi, ” Micul arhitect”,”Geometria naturii”, ”Secțiunea de aur”, ”Utilitatea matematicii în diferite joburi”, ”Utilitatea matematicii în diferite domenii de activitate”, ”Geogebra” sunt câteva din titlurile tematice ale proiectelor pe care le-am abordat cu elevii. Modalitățile de realizare : în prima fază realizez o sesiune de informare a elevilor privind obiectivele pe care le urmăresc prin aceste proiecte și criteriile (grila de evaluare criterială) de evaluare finală a acestora. În faza a doua, fixez echipele de proiect, acestea fiind echilibrate din punct de vedere al nivelului de cunoștințe la matematică pentru a stimula învățarea și explic elevilor ce înseamnă jurnalul de proiect și cum ar trebui realizat. În faza a treia, începe proiectul propriu-zis, elevii lucrează la produsul final ales (machetă, poster, calendar, o scenetă etc.), completează jurnalele și realizează prezentarea multimedia/ videoclip. În faza a patra, are loc prezentarea fiecărui proiect, de către fiecare echipă.

Scopul activității

Scopul activității de învățare/evaluare prin proiecte este de a dezvolta la elevi, într-un mod creativ, cele opt domenii de competenţe definite de Comisia Europeană , comunicarea, competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie, competenţe digitale şi de utilizare a noilor tehnologii (prezentarea multimedia), competenţa de a învăţa să înveţi, competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice (colaborarea), spirit de iniţiativă şi antreprenoriat (creativitatea), sensibilizare culturală şi exprimare artistică (prin produsul final), precum și creșterea calității educației, prin diseminarea experienţei de succes a proiectului, în predarea – învăţarea matematicii, prin utilizarea proiectelor ştiinţifice.

Obiectivele educaționale ale activității

 • să știe să aplice, în practică, noțiunile de geometrie și de algebră studiate
 • motivarea și atragerea elevilor în studiul disciplinelor STEM;
 • să accentueze beneficiile muncii în echipă (colaborarea);
 • de a îmbina, în mod creativ, noțiuni studiate la discipline diferite (educație tehnologică, educație plastică, informatică, limba și literatura română, cultură civică, etc.)
 • să fixeze cunoștințele dobândite la informatică prin realizarea prezentării multimedia;
 • să dezvolte capacitatea de investigare şi rezolvare de probleme;
 • să dezvolte creativitatea și abilitățile de comunicare;
 • promovarea importanței educației pentru carieră și îmbunătățirea calității vieții
 • creșterea calității educației, prin diseminarea experienţei de succes a proiectelor, în predarea – învăţarea matematicii, prin utilizarea proiectelor ştiinţifice.”
 • Relevanța activității

  În cadrul implementării proiectelor matematice, colaborarea este benefică și vine în sprijinul elevilor cu dificultăți de învățare și a celor cu CES, care sunt extrem de bine integrați în aceste proiecte, fiind toți implicati în aceeași măsură. Fiecare membru al echipei are de realizat anumite sarcini, după care se ”asamblează” proiectul. Deci, un alt rezultat important al acestei metode, pe lângă fixarea noțiunilor de matematică studiate, este egalizarea şanselor în educaţie a elevilor care provin din medii sociale defavorizate și a celor cu dificultăți de învățare, depășirea decalajelor sociale, culturale sau economice, având ca rezultat reducerea numărului de elevi cu tendință spre abandon școlar, elevii fiind motivaţi de atractivitatea şi diversitatea activităţilor.