Descriere

Cadrul didactic trebuie să găsească acele metode și procedee prin care să țină sub control toate condițiile externe (cerințe școlare, conținuturi, ambianța psihosocială din cadrul clasei de elevi, relațiile lui cu elevii, vârsta acestora, etc.), el putând selecta și chiar crea unele din aceste condiții, în funcție de finalitățile didactice pe care le urmărește. Pornind de la aceste premise și ținând cont de particularitățile individuale și de vârstă ale școlarilor din ciclu primar am creat cu ei și pentru ei mai multe materiale didactice prin care am încercat să abordez ”dificila” disciplină matematică într-un mod atractiv și intuitiv.

Scopul activității

Adaptarea creativă a strategiilor didactice de învățare a cifrelor romane la clasa a III-a prin promovarea unor activități și practici didactice eficiente și măsurabile în structurarea competențelor, abilităților, aptitudinilor și atitudinilor elevilor.

Obiectivele educaționale ale activității

  • utilizarea cifrelor romane în situații uzuale (de exemplu citirea ceasului);
  • participarea la jocuri matematice care implică formarea, scrierea și citirea cifrelor romane;
  • îmbunătățirea calității și atractivității actului educațional prin folosirea unor noi resurse de învățare a competențelor matematice la ciclul primar;
  • folosirea jocului matematic în activitățile de învățare care poate duce la îmbunătățirea rezultatelor școlare;
  • prevenirea abandonului școlar și creșterea șanselor de continuare a studiilor în niveluri superioare de educație prin facilitarea însușirii competențelor matematice într-un mod creativ și atractiv.
  • Relevanța activității

    Scopul creării acestor resurse educaționale este de a preveni părăsirea timpurie a școlii prin activități care conduc la aplicarea inovativă a noului curriculum național. Prin aceste jocuri matematice create pentru elevi am urmărit creșterea accesului la experiențe de învățare de calitate la elevii din învățământul primar.

    Prin rezursele create am dorit o abordare curriculară unitară și coerentă, centrată pe competențe, aceste materiale fiind utile inclusiv celor reintegrați în programul ”A doua șansă”.