Descriere

Proiectul a presupus participarea voluntară a elevilor care studiază limba franceză la activităţile extracurriculare, în cadrul unor proiecte etwinning, ale caror sarcini de lucru şi domenii de conţinut sunt în concordanţă cu curriculum-ul naţional pentru limba franceză, fiind astfel un reper în dezvoltarea competențelor transversale, transferabile oricărui domeniu de activitate: capacitatea de lucru în echipă, rezolvare inventivă a problemelor, spirit de inițiativă și responsabilitate asupra propriei învățări.
Partenerii au fost şcoli de pe platforma e-Twinning, Alianţa Franceză, părinţii elevilor şi profesorii de alte discipline din şcoală.
Implicarea tuturor elevilor (inclusiv a celor cu tulburări de învățare) a avut ca scop îmbunătățirea rezultatelor şcolare la disciplina limba franceză, dar și a abilităților sociale prin activități de cooperare bazate pe toleranță și respect reciproc.

Scopul activității

Scopul activităţii: îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba franceză prin utilizarea TIC în cadrul activităţilor extracurriculare din proiectele etwinning

Obiectivele educaționale ale activității

Pedagogia proiectului a permis achiziționarea unei largi game de competențe:
• dezvoltarea competențelor de comunicare în limba franceză, elevii învățând o serie de cuvinte noi referitoare la diferitele teme abordate
• dezvoltarea abilităţilor digitale
• dezvoltarea abilităților interdisciplinare
• cooperarea internațională
• dezvoltarea conștiinței interculturale și descoperirea celuilalt
• dezvoltarea cooperării, responsabilităţii, încrederii, respectului, stimei de sine, sociabilităţii, empatiei.

Relevanța activității

Participarea la aceste activităţi a avut o deosebită importanţă pentru elevi: le-a întărit motivaţia pentru studiul limbii franceze, le-a dezvoltat compeţentele şi dorinţa de comunicare, curiozităţile culturale, umane. S-a creat un climat pozitiv, ceea ce a condus la dezvoltarea spiritului de echipă și cooperare în clasă, la promovarea unor atitudini și comportamente favorabile integrării școlare și sociale, la creșterea stimei de sine și încrederii. Schimbul de practici cu alti colegi, aplicarea unor noi metode de predare și integrarea aplicaţiilor digitale în activitatea de învăţare, se numără printre punctele tari care au contribuit la o mai bună calitate a educației. Proiectul a avut un impact pozitiv asupra elevilor, care au dovedit o creativitate neașteptată.