Descriere

Activitatea de învățare s-au desfășurat online, având mai multe componente:
– activități zilnice pe platforma ZOOM, 3 ore/ perioada 16 martie – 12 iunie;
– activități pe platforma 24Edu, teme recomandate prin fișe de lucru și teste de evaluare;
– activități de consolidare a învățării și dezvoltare a competențelor specifice, susținute de oferta gratuită a platformei Scoalaintuitext.ro
– evaluare prin teste postate pe platforma https://asq.ro/ ( 23 de teste pentru Comunicare în limba română și 28 de teste pentru Matematică și explorarea mediului)
– activități suplimentare de învățare pe baza unor fișe de lucru trimise părinților prin email și/sau WhatsApp
Activitățile online desfășurate zilnic au avut la bază metode active de învățare, adecvate nivelului de dezvoltare a elevilor, asigurând ritmarea și secvențierea optimă a învățării, accesibilizarea conținuturilor, îndrumarea diferențiată și integrarea unor elemente de evaluare, stimulând astfel interesul elevilor și motivația lor pentru învățare.
Strategia didactică a asigurat abordarea integrată a conținuturilor, dinamism, consistență și eliminarea monotoniei prin schimbarea frecventă a direcției de operare a gândirii, iar mijloacele didactică introduse în lecții au înlesnit comunicarea didactică, favorizând învățarea activă, dar și exprimarea opiniilor personale ale elevilor, valorificarea experienței lor și a achizițiilor anterioare.

Scopul activității

Dezvoltarea competențelor corespunzătoare profilului elevului de ciclu primar și finalizarea cu succes a parcursului școlar în condițiile comunicării online

Obiectivele educaționale ale activității

– adaptarea strategiilor didactice la nevoile și interesele elevilor, la specificul clasei și al activității online;
– formarea unor competențe specifice conform programei școlare, prin activități de învățare care să stimuleze interesul și să antreneze potențialul fiecărui elev;
– transformarea noilor conținuturi în achiziții operaționale în contexte variate, adecvate nivelului de dezvoltare;
– dezvoltarea creativității elevilor, a gândirii analitice, capacității de prelucrare critică și aplicare a conținuturilor studiate în situații diferite;
– dezvoltarea capacității de integrare activă în mediul social, prin comunicare multiplă, diversificată, de prelucrarea a informațiilor și luare a deciziilor

Relevanța activității

Pe toată perioada activității online elevii au participat activ, prezența zilnică fiind în medie de 30 de elevi. Tipul activităților și formele diferite de organizare, învățarea activă, abordarea integrată a conținuturilor au asigurat parcurgerea integrală a programei școlare, cu achiziții operaționale și dezvoltarea competențelor specifice. Diversitatea modalităților de evaluare, utilizarea strategiilor adecvate de evaluare în condițiile activității online au permis o monitorizare permanentă, eficientă a randamentului școlar al elevilor. De asemenea, elevii au fost angajați în activități de evaluare și autoevaluare, iar observarea sistematică a comportamentului și a produselor realizate au permis reglarea activității de învățare și stabilirea unor măsuri de ameliorare pentru elevii care au întâmpinat mai multe dificultăți. Comunicarea permanentă pe grupul WhatsApp cu părinții elevilor a reprezentat un factor important în identificarea unor măsuri pentru a valoriza în mod real capacitatea, dar și efortul depus de fiecare elev. Aceste modalități de lucru au solicitat moderat intervenția părinților și au asigurat în timp un grad mai mare de autonomie a copiilor în activitatea online.