Descriere

Pornind de la profilul de formare a absolventului de clasa a-IV-a , m-am gândit că Ziua Națională a României, reprezintă un moment prielnic pentru cei mici de a-și forma competențe cât mai variate, prin antrenarea acestora în diferite activități creative și originale.
Toată activitatea proiectului s-a desfășurat sub forma unui concurs, pe 5 secțiuni, la care au fost încurajați să participe cât mai mulți elevi.
Secțiunile concursului au fost:
– Desen și pictură;
– Recitare și dramatizare de texte istorice;
– Interpretare de cântece populare;
– Prezentare de port popular din toate zonele țării și a unor dansuri;
– Susținere de eseuri istorice.
Toate secțiunile au fost premiate, însă motivația cea mai mare a constat în faptul că primele 3 premii de la fiecare secțiune au primit o excursie gratuită la București, la parada militară de 1 Decembrie.

Scopul activității

Conștientizarea de către elevi a importanței zilei naționale a României, cultivarea sentimentului de apartenență la neamul românesc și cinstirea memoriei eroilor neamului.

Obiectivele educaționale ale activității

Obiectivele urmărite prin desfășurarea activității au fost:
-să cunoască semnificația zilei de 1 Decembrie;
-să cunoască etapele formării României mari;
– recunoașterea unor elemente ale ale contextului cultural local și al
patrimoniului național.
În urma desfășurarii activității, consider că s-au dezvoltat la elevi următoarele competențe:
-exprimarea unor gânduri, păreri, emoții în cadrul unor mesaje simple în contexte familiare de comunicare;
– realizarea expresivă a unor lucrări artistice libere ce au avut ca temă Ziua Națională;
– asumarea unor sarcini simple de lucru care implică hotărâre, angajament, în realizarea unor obiective, inițiativă, creativitate, cooperare cu ceilalți;
– exprimarea bucuriei de a crea prin realizarea de lucrări simple și prin explorarea mai multor medii și forme de expresivitate;
– punerea în practică a unor norme elementare de conduită în contexte cotidiene;
– exprimarea unor păreri și emoții în cadrul unor mesaje scurte, simple scrise și orale, în contexte familiare de comunicare;
-dramatizarea cu succes a unor texte cu conținut istoric;
– utilizarea unor funcții simple ale unor aparate digitale.

Relevanța activității

Activitatea a avut un impact deosebit atât în rândul elevilor cât și în rândul membrilor comunității locale(părinți, bunici, etc) Toți elevii au primit premii de paricipare, diplome, hărți de cameră, cărți, iar primii trei elevi de la fiecare secțiune au fost premiați cu o excursie la parada militară la București. Au fost încântați, au primit cu bucurie ideea, au participat în număr foarte mare și s-au implicat în desfășurarea activității, unii înscriindu-se chiar la mai multe secțiuni din dorința de a câștiga marele premiu. Spiritul de competitivitate a fost la tot pasul.