Descriere

Activitatea desfășurată în primul semestru al anului școlar 2018 -2019 a fost cea mai interesantă din cariera mea. Am întâlnit o clasă de elevi plini de iubire și atașament, dornici să asculte și să fie ascultați. Ei au fost cei care m-au determinat să lupt pentru apropierea dintre cadrele didactice, elevi și părinți. Acesti elevi doreau să învețe, dar fiind considerata cea mai slabă clasă și-au pierdut încrederea în ei.
Primul lucru și cel mai important pe care l-am făcut, a fost să îi apropii, apoi să-i încurajez și să-i indrum chiar și după plecarea mea din școală.

Scopul activității

Integrarea copiilor cu probleme personale sau familiale.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Motivarea elevilor să învețe.
  • Obținerea încrederii elevilor atât în alte persoane cât și în ei înșiși.
  • Discuții apropiate cu elevii individual și în grup.
  • Informarea și integrarea elevilor în programul ,,A doua șansă,,
  • Discuții periodice și deschise cu părinții sau tutorii legali ai elevilor.
  • Invitarea părinților la orele de curs și îndrumarea lor în a-i ajuta pe elevi.
  • Consilierea părinților de către cadrele didactice și mai ales de către psihologii instituției.
  • Relevanța activității

    Elevii cu risc sunt chiar de la gradinița, dar intervenind la timp putem înlătura acest risc cel puțin la 50% din aceștia. Primul lucru care trebuie făcut este de a apropia copiii de noi, apoi sunt discuțiile pe care ar trebui să le avem cu părinții, discuții care ar trebui să fie prietenoase. Pornind de la clasa a III-a, elevii au deja nevoie să fie ascultați și înțeleși, au nevoie să li se răspundă la întrebări și să fie îndrumați și mai puțin criticați. Aceste întrebări le vor avea pe toată perioada copilăriei și mai ales a adolescenței. Am întâlnit elevi de gimnaziu, colegi sau prieteni ai fiicei mele care ascundeau părinților lucruri simple (rujul, fusta și chiar prietenii) și toate acestea pentru că nu erau ascultați.