Descriere

Lucrând în regim simultan cu 2, 3, 4 chiar și cu 5 clase, timp de 23 de ani, am transformat dezavantajele în avantaje ale desfășurării procesului didactic la învățământul primar, în mediul rural. Concret, elevii de la clasele mai mari aprofundau cunoștințe, exersând înțelegerea noțiunilor învățate în clasele anterioare, cu elevii mai mici sau cu elevii care înțeleg mai greu rezolvări de exerciții, de probleme sau de dobândire de capacități necesare alfabetizării și nu numai. Aceeași strategie o aplic și acum în cadrul programului „Școală după școală” și se înregistrează progrese atingându-se și valorificându-se potențialul fiecărui elev.

Scopul activității

Stimularea finalizării învațământului obligatoriu (prevenirea abandonului școlar) şi îmbunătățirea ratei succesului școlar pentru copiii din grupurile dezavantajate.

Obiectivele educaționale ale activității

 • furnizarea exemplului de bună practică;
 • adaptarea demersul didactic la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial;
 • generarea schimbărilor/progresului școlar la nivelul claselor de elevi;
 • facilitarea accesului la educație pentru copii din medii defavorizate prin crearea unui mediu școlar incluziv;
 • aducerea plus valorii procesului de învățământ care se desfășoară în medii dezavantajate (elevi romi);
 • stabilirea priorităților de învăţare prin adaptarea conținuturilor programei la specificul categoriei de elevi aflați în dificultate;
 • utilizarea metodelor și strategiilor didactice interactive/inovative pentru a crea un context de dezvoltare a competențelor cheie, nu doar de transmitere a cunoștințelor/conținuturilor;
 • înregistrarea progreselor elevilor;
 • evaluarea intervenției;
 • Competențe de format / dezvoltate elevilor

 • disponibilitatea în învățarea de la alți colegi coordonați de cadrul didactic;
 • comunicarea la nivelul de învățare al elevilor cu deficiențe de învățare sau cu rămâneri în urmă;
 • învățarea modului în care să își organizeze eficient timpul de învățare;
 • ascultarea de colegii care doresc să îi ajute;
 • solicitarea ajutorului la nevoie, de la colegii care îi pot ajuta, coordonați de cadrul didactic;
 • creșterea gradului de implicare al elevilor în experiența de învățare.
 • Relevanța activității

  Stima de sine a elevilor ajutați este în creștere, iar a elevilor mentori stima de sine este la nivel conștient ridicată.

  Un elev de la programul Școală după școală se bucură că, abia acum , în clasa a treia, a înțeles cum trebuie să gândească problemele de la matematică, care i se păreau totdeauna grele.

  O elevă de la programul Școală după școală, spune că a citit cel mai mult anul acesta de când, doamna învățătoare a solicitat acesteia să citească zilnic lecția de zi, măcar de 3 ori și cu voce tare, pentru a o înțelege.

  O elevă spune că la începutul clasei a doua nu știa să scrie numerele corect și acum se bucură că a reușit, a învățat să citească la prima vedere, pentru că îi era rușine de colegii săi, care râdeau de ea. Caietul său de teme este mai ordonat, datorită răbdării pe care a avut-o doamna învățătoare cu ea.
  Un elev de clasa a treia spune ca îi plac mult activitățile de relaxare de tipul jocuri puzzle, Pumnul nu te face mare, ce îți place la colegul/colega, confecționarea mașinii de calcul etc.

  Un elev de la clasa pregătitoare spune ca o iubește pe doamna ca pe mama lui, că îl învață fel de fel de lucruri, chiar dacă se mai supără când acesta este obraznic.

  O elevă spune ca doamna învățătoare a făcut-o sa înțeleagă că trebuie să se verifice ori de câte ori rezolvă o sarcină pentru a nu mai uita să scrie cu diacritice, iar doamna a învățat-o că oglinda elevului este caietul, mai ales caietul de teme. De aceea, ea se străduiește să scrie și frumos și corect.