Descriere

Elevii din clasa a cincea au citit legende legate de locurile natale, dar și de locurile unde au fost în excursii. Au realizat harta județului Covasna, au marcat locurile de care se leagă legende, au tradus legendele în limba română. Legendele au fost ilustrate, unii au realizat benzi desenate. Această ”culegere” a fost prezentată clasei. Elevii din județul Brașov vor primi aceste legende, iar elevii din județul Covasna vor cunoaște legendele lor și vor realiza o dramatizare, pe baza uneia dintre legendele din județul Brașov.
Pentru a dezvolta și valorifica creativitatea elevilor, aceștia primesc sarcina de a realiza povestiri despre scurte întâmplări, în care să integreze cuvinte date, din același câmp semantic. Aceste întâmplări vor fi adunate sub titlu ”Întâmplările noastre”.
Sceneta, broșura și benzile desenate vor fi prezentate părinților.

Scopul activității

Manifestarea sensibilității multi- și interculturală din contexte culturale diverse

Obiectivele educaționale ale activității

  • manifestarea interesului față de limba română și creațiile populare;
  • identificarea valorilor promovate în limba maternă și limba română;
  • exprimarea respectului față de diversitatea culturală și lingvistică, față de valorile promovate în contexte culturale diverse;
  • îmbogățirea vocabularului;
  • interacțiune cu elevi din alte școli, județe.
  • Relevanța activității

    Diversitatea lingvistică este o caracteristică a societății contemporane. Pentru elevii școlilor cu predare în limbile minorităților naționale însușirea limbii române nu trebuie să se reducă la procesul stocării și reactivizării cunoștințelor lingvistice, ci presupune apropierea de celălalt, înțelegerea lui, cunoașterea culturii, poprire aceeasi Paul Ricoeur numește ”ospitalitatea limbajului”, adică ”plăcerea de a locui în limba celuilalt” (Paul Ricoeur, Despre traducere, Ed. Polirom, 2005, p37). Elevii cu altă limbă maternă depășesc barierele lingvistice, în sistemul lingvistic al limbii române numai dacă profesorul, în afara dezvoltării competențelor lingvistice, în plan formativ, recunoaște importanța accentuării motivației și interesul pentru cultura comunicațională în limba română. Prin aceste activități elevii au cunoscut numeroase legende și au fost motivați să cunoască activitățile, legendele preferate ale copiilor din zona rurală. Legendele, ilustrațiile, benzile desenate se pot observa pe fotografii.