Descriere

Activităţile ce au la bază jocurile din platforma sunt valoroase pentru învăţarea interactivă a elevilor cu deficienţă de auz. Impactul asupra copiilor a fost pozitiv, deoarece ei beneficiază de lecţii interactive, predate cu ajutorul tehnologiei. Astfel, interesul pentru activităţile destinate însuşirii şi dezvoltării vocabularului sunt realizate cu mai multă plăcere. La beneficiari s-a observat prezenţa unei stări afective bune, îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a articulării, creşterea numărului de cuvinte din vocabularul activ al copiilor. Considerăm că toate jocurile platformei sunt câştiguri atât pentru copiii cu deficienţe de auz, cât şi pentru cadrele didactice care îi coordonează, pentru că Ie uşurează munca de a elabora fişe de lucru. Platforma se dovedeşte eficientă, oferind economie de timp şi mijloace moderne de predare. În plus, activităţile pe care le desfăşor au caracter interdisciplinar, în funcţie de context pot folosi un joc la Ludoterapie, Stimulare cognitivă sau Formarea autonomiei personale. Personal, integrez noile tehnologii în diverse momente ale lecţiei. Spre exemplu, acelaşi joc este utilizat la captarea atenţiei sau pentru a înlocui fişa de evaluare.

Scopul activității

Principalul obiectiv al activităţilor derulate a fost să crească nivelul de identificare şi folosire a sunetelor şi a limbajului vorbit în rândul copiilor cu deficienţă de auz şi de vorbire prin utilizarea mijloacelor digitale.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Familiarizarea copilului cu noţiuni referitoare la mediul înconjurător;
 • Verbalizarea şi exersarea noţiunilor referitoare la mediul înconjurător;
 • Recunoaşterea sensului atunci când noţiunile referitoare la mediul înconjurător sunt scrise;
 • Recunoaşterea cuvintelor însoţite de imagine. Principalul obiectiv este acela de a încuraja copilul să pronunţe corect;
 • Identificarea cuvintelor ascunse care are ca principal obiectiv dezvoltarea vocabularului şi scrierea corectă a cuvintelor;
 • Recunoaşterea rapidă şi memorarea cuvintelor care au ca principal obiectiv formarea asocierii între cuvânt, imagine şi sens;
 • Folosirea corectă a formelor de plural şi singular şi folosirea corectă a acordului între subiect şi predicat;
 • Folosirea corectă a acordului între substantiv şi adjectiv;
 • Învăţarea ordinii corecte a cuvintelor într-o propoziţie;
 • Dezvoltarea abilitaţilor de a citi de pe buze;
 • Dezvoltarea competenţelor digitale.
 • Relevanța activității

  Copiii cu deficienţă de auz prezintă cerinţe educaţionale speciale şi principalul risc este să nu îşi însuşească limbajul verbal. Astfel, cu ajutorul instrumentelor multimedia, majoritatea elevilor au înregistrat progres. Numărul de cuvinte pe care elevii le scriu corect a crescut. S-a pornit de la cele mai uşoare jocuri pentru a stimula şi încuraja exprimarea verbală. Și-au îmbogățit şi vocabularul cu noi cuvinte din diverse domenii, iar ulterior copiii au început să se exprime formulând propoziţii corecte din punct de vedere gramatical.

  Când s-a lucrat pe grupe, copiii au fost interesaţi de competiţii. De exemplu, au fost încântaţi să lucreze în paralel şi să-şi compare rezultatele.