Descriere

Proiectul s-a dus dorit a fi o abordare diferită și integrata evaluării finale de la sfârșitul clasei a III-a de tip STEAM. Fiind constrânși a ne desfășura întreaga activitate educativă la distanță prin intermediul instrumentelor digitale, a platformele și instrumentelor ”Google pentru Educație”, am încercat să fac acest proces cât mai atractiv, iar elevii să profite din plin, controlat și organizat, de resursele digitale. Conținuturile propuse au abordat teme de interes pentru copii, specifice vârstei, aplicabile realității socio-economice actuale, fiind selectate atât din manualele digitale avizate MEN, cât și din resurse educaționale deschise la acel moment, probabil pagini publice de internet, publicații cu caracter științific STEAM pentru copii. Cele cinci secvențe/sarcini de lucru au fost formulate urmărind taxonomia lui Bloom (cunoaștere înțelegere, aplicare, analiză, sinteză/creare) nivelul evaluării referindu-se la proiectul în ansamblu. Sarcinile au fost complete digitalizate și accesibile online, cu linkuri către sursele bibliografice. Deși proiectul de evaluare a urmărit aceleași competențe, tematica s-a nuanțat în funcție de inteligentele multiple reliefate de fiecare elev la acel moment, accentul evaluării căzând pe competența ”a învăța să înveți” reflectată în multiple forme de comunicare: text creativ, tabele cu date, afișe, prezentări de experimente, lucrări de artă.

Scopul activității

Evaluarea competențelor de comunicare în raport cu cele opt competențe-cheie de învățare pe tot parcursul vieții.

Obiectivele educaționale ale activității

Implicarea elevilor în contexte variate de comunicare pliate pe cele cinci domenii STEAM și ancorate în realitatea socio-economică actuală. Gestionarea eficientă a învățării prin implicarea elevilor în mod independent și organizat în activități integrate. Abordarea motivată prin inteligențele multiple a tematicii de studiu.

Relevanța activității

Am conștientizat rapid că elevii mei au nevoie nu doar de sprijin în învățare cât mai ales de suport emoțional în contextul izolării și am propus periodic, în colaborare cu aceștia, ”Mini proiecte care ne țin împreună”: ”Dulcele de acasă” ( extracurricular), ”Provocarea săptămânii – cartea mea preferată” (lectură). Creșterea motivației pentru implicarea în studiu am realizat-o prin identificarea elementelor inteligențelor multiple și prin caracterul practic-aplicativ al itemilor (de cercetare și experimentare). Astfel, elevii au reușit în ritm propriu să realizeze proiectul STEAM dovedind că sunt competenți în domeniile vizate de evaluare.