Descriere

Aplicarea unui chestionar în urma căruia s-au stabilit subiectele de interes pentru elevi: comportamentul adecvat, importanța sportului și efectele tehnologiei.
2. Colectivul clasei a fost împărțit în 7 grupe, fiecare având sarcina să personalizeze una din literele cuvântului ”RESPECT”, rezultând un colaj sugestiv pentru tema aleasă.
3. Colectivul clasei a fost împărțit în 7 grupe, fiecare având sarcina ca, în urma analizei unui studiu de caz să scrie pe o minge, respectiv pe desenul unui creier influențele reciproce dintre practicarea unui sport și depășirea unor obstacole din viață. La final s-a realizat un colaj denumit „De la sportul mingii rotunde la sportul minții blânde”
4. Colectivul clasei a fost împărțit în 10 grupe, după numărul de taste numerice a unui telefon. Fiecare tastă (echipă) a scris pe un cartonaș influențe pozitive și negative ale utilizării telefonului asupra valorilor: responsabilitate, curaj, voință, efort, sociabilitate, independență, autocontrol, relaținoare, informații, și viață. La final s-a realizat un colaj- telefon „Îmblânzirea telefonului” din cartonașele grupelor.

Scopul activității

Devoltarea motivației elevilor de a participa activ la activități care promovează în mod creativ competențele de relaționare și comunicare eficientă în vederea interiorizării unui sistem de valori validat moral.

Obiectivele educaționale ale activității

restructurarea unor comportamente ale elevilor în vederea obținerii unui
spațiu educațional incluziv;
– dezvoltarea unor atitudini de implicare în experiențele de învățare;
– formarea unui sistem de valori dezirabile din punct de vedere moral;

Relevanța activității

După o lună de la finalizarea programului s-a putut observa îmbunătățirea semnificativă a contextului de desfășurare a actului didactic printr-o mai bună comunicare dintre dascăli și elevi, în special la orele unde profesorii s-au implicat în activități. Cadrele didactice, reușind să renunțe la etichetări, au descoperit o atitudine mai cooperantă a elevilor, iar copiii au înțeles că adulții nu le sunt niște ”adversari opresivi”, din contră, pot învăța multe de la ei dacă au răbdare să-i asculte.