Descriere

Proiectul a fost aplicat cu succes elevilor din clasa a IV-a A de la Școala Profesională Sâg, în anul școlar 2019-2020. Activitatea de bună practică a început în anul școlar 2018-2019, când elevii erau în clasa a III-a și are ca puncte de pornire următoarele concepte: dezvoltarea competențelor cheie, cu accentul pe „a învăța să înveți” și școala incluzivă.
Pornind de la întrebările: CE VOI FACE?, CU CE VOI FACE?, CUM VOI FACE?, CUM VOI ȘTI DACĂ AM REALIZAT?, activitățile au avut un caracter interactiv și s-a folosit, foarte des, internetul, pentru aflarea informațiilor noi, de tipul „Poate vrei să știi mai mult”. Metodele didactice moderne le-au creat copiilor climatul perfect de dezvoltare a propriei personalități, de adaptare la cerințe și situații noi. Învățarea interactivă are la bază colaborarea și reprezintă suma tuturor ideilor individuale ale membrilor unei echipe, fapt ce facilitează dezvoltarea gândirii critice, a creativității, crearea de conexiuni între cunoștințele vechi și cele noi, dezvoltă vocabularul prin susținerea propriei idei și prin prezentarea, în fața clasei, a muncii pe echipă, încurajează găsirea de noi informații.
Sarcinile de lucru au urmărit implicarea copiilor la toate nivelele actului educativ: predare-învățare-evaluare, atât la matematică, română, cât și științele naturii, istorie, geografie, educație civică și arte. Pentru transmiterea de noi informații și învățare au fost folosite cu succes metode precum: mozaicul, știu-vreau să știu-am învățat, ciorchinele, RAI, cubul, brainstorming-ul, jocul de rol (cu propriile texte) etc., dar și găsirea informațiilor pe internet, pe care le-au selectat în prezentări PPT, însoțite de imagini, acolo unde a fost cazul, și le-au prezentat în fața colegilor, folosind, de cele mai multe ori, un discurs propriu. Un rol important în activitatea pe grupe a fost și autoevaluarea contribuției la sarcina de lucru, precum și notarea intragrup.

Scopul activității

Dobândirea unor competențe și comportamente individuale și de lucru în echipă, prin utilizarea metodelor interactive și a tehnologiei, dar și al muncii pe echipe, care să le permită elevilor să se adapteze la noi situații de învățare și la dinamica actuală a societății, precum și depășirea unor idei preconcepute legate de șansele egale ale elevilor care provin din mediul rural.

Obiectivele educaționale ale activității

Obiectivele educaționale ale activităţii/competențe de dezvoltat la elevi:
– Să caute informații suplimentare despre anumite subiecte;
– Să respecte opiniile celorlalți;
– Să colaboreze cu ceilalți în munca pe echipe și nu numai;
– Să își dezvolte gândirea critică;
– Să creeze oportunități pentru a oferi acces la informație și căutare de surse de informare suplimentară, tuturor copiilor;
– Să își dezvolte competențele digitale;
– Să creeze situații pentru manifestarea empatiei față de cei din jur;
– Să își dezvolte vocabularul și să creeze discursuri scurte;
– Să creeze situații de responsabilizare, de rezolvare a unor probleme legate de școală dar și de viață.

Relevanța activității

Pe parcursul proiectului au fost aplicate metode care să stimuleze atât copiii care învață mai ușor, cât și pe cei care au probleme de învățare, sau care nu fac nimic acasă, din diferite motive și se bazează doar pe ceea ce se face la clasă. S-a constatat că elevii au participat activ la munca pe echipe, au avut inițiativă și au dorit să prezinte munca echipei în fața clasei, simțindu-se importanți. Pentru copiii slabi la învățătură care nu participau numai dacă erau solicitați, prezentările PPT, au fost foarte stimulative, astfel i-au determinat să contribuie și ei la realizarea lor. Este un progres faptul că, deși vorbim de copiii de școală primară care, dacă nu le spune cineva să învețe, nu sunt conștienți de importanța învățării și, inevitabil, au lacune de care, începând cu clasa a III-a, încep să fie conștienți și oricât și-ar dori să învețe sunt prea puțini cei care reușesc să umple „golurile” și refuză să răspundă pentru a nu se râde de ei. A fost foarte important să înțeleagă că în cadrul jocurilor și jocurilor de rol nu pot să greșească orice ar spune, lucru care i-a eliberat de inhibiții și i-a responsabilizat față de echipă și față de propria persoană. Un rezultat important s-a materializat în timpul perioadei de școală online, când elevii s-au implicat cu ușurință și entuziasm în toate activitățile de pe platformele utilizate. Competențele și atitudinile dezvoltate reies și din rezultatele obținute la concursurile școlare și olimpiada de matematică faza locală și județeană, precum și mediile de la finalul clasei a IV-a A.