Descriere

Activitățile s-au derulat sub forma unor ateliere: ateliere cu activități practice realizate cu elevii cu CES, activități realizate în clasele din care fac parte elevii din grupul țintă și activități cu partenerii implicați în proiect (Biserica Ortodoxă ”Înălțarea Domnului” Simeria, Serviciul Public de Asistență Socială Simeria). 75% dintre elevii implicați provin din familii dezorganizate, cu un nivel socio-economic scăzut și cu risc de eșec școlar. În cadrul atelierelor, pe lângă activitățile destinate îmbunătățirii performanțelor școlare, s-au realizat jocuri de cunoaștere, socializare și interacțiune, jocuri pentru dezvoltarea stimei de sine, jocuri de creativitate și confecționare, activități de consiliere, cu impact deosebit pentru incluziunea elevilor cu CES.
O parte dintre activități au avut ca scop dezvoltarea memoriei, atenției și gândirii, și anume: compararea a două imagini aproape identice (cartonașe), ”Ghici cine a plecat?”, ”Ghici unde este?”, ”Ghicește animalele “, ”Desenează cuvântul”, ”Telefonul fără fir”, Kitul pentru dezvoltarea atenției și a memoriei, Jocul de îndemânare, atenție, dexteritate, Turnul Instabil, Kanoodle Duplexity – joc educativ Educational Insights, Minimatch, Jocuri de ascultare.

Scopul activității

Îmbunătățirea performanțelor școlare la elevii cu CES

Obiectivele educaționale ale activității

– Dezvoltarea proceselor senzorial-perceptive, a proceselor (atenție, memorie, limbaj, gândire, motivație etc.) și abilităților cognitive (abilitatea generală de învățare, abilitatea spațială, numerică, verbală), a abilităților non-cognitive (abilități psihomotrice, de relaționare interpersonală, abilități vizuale, abilități emoționale și sociale).
– Formarea capacităţii de a corela informaţiile, de a le integra în structuri noi, de a le adapta la situaţii noi.
– Întărirea colaborării şcoală – familie şi responsabilizarea familiei.
– Creșterea interesului pentru activitățile școlare și îmbunătățirea rezultatelor școlare.

Relevanța activității

S-au înregistrat rezultate pozitive pe mai multe arii de dezvoltare și pe mai multe domenii, printre care menționăm: îmbunătățirea memoriei și capacității de concentrare a atenției elevilor; dezvoltarea vocabularului; creșterea stimei de sine a elevilor; dezvoltarea capacității de comunicare a elevilor; creșterea interesului pentru activitățile școlare. Elevii au participat la activități cu foarte mare interes, manigestându-și dorința de a realiza toate activitățile sub această formă. Majoritatea dintre elevii țintă sunt elevi cu dificultăți de integrare datorită caracteristicilor sale psihofiziologice și sociale, astfel că atunci când cineva vine în întimpinarea nevoilor lor sunt extrem de implicați.