Descriere

Proiectul a fost implementat pentru a satisface nevoia elevilor de prezență a elementelor ludice în viața lor și conținutul didactic. Activitățile au fost concepute pentru a integra mai multe jocuri distractive și elemente matematice, precum înmulțirea, împărțirea și ordinea efectuării operațiilor. Principala metodă abordată în cele șase activități a fost jocul didactic și au fost integrate elemente din aria curriculară Arte și Educație fizică, sport și sănătate. Pe un fundal muzical ludic, elevii au avut sarcina de a efectua înmulțirea și împărțirea unui număr de o cifră cu un număr de o cifră. Astfel, prin efectuarea operațiilor, elevii îndeplineau regulile jocurilor și era desemnată o echipă câștigătoare.

Scopul activității

Consolidarea deprinderilor de calcul rapid, oral sau scris, prin rezolvarea unor exerciţii de adunare, scădere, înmulţire sau împărţire cu numere de la 0 Ia 100.

Obiectivele educaționale ale activității

Obiectivele educaționale ale activității/competențe de dezvoltat la elevi:
– Efectuarea de înmulțiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate sau utilizând proprietăți ale înmulțirii;
– Utilizarea numerelor în calcule elementare;
– Interpretarea exercițiului;
– Dezvoltarea unui plan propriu privind rezolvarea unei probleme;
– Dezvoltarea gândirii, atenției voluntare și a imaginației creatoare;

Relevanța activității

La debutul acestui proiect au fost stabilite mai multe obiective ce vizau parcurgerea și achiziționarea conținutului matematic, obiective ce au fost atinse la final. Am remarcat că rezultatele elevilor înregistrau un progres remarcabail de la o activitate la alta, doar prin observarea directă a rezolvării cerințelor. Elevii, intrând în jocurile propuse, învățau mult mai ușor tabla înmulțirii, împărțirii, precum și ordinea efectuării operațiilor, motivându-i prin desemnarea echipei câștigătoare cu cele mai multe răspunsuri corecte. La finalul proiectului, elevii și-au exprimat dorința de continuare a proiectului și în anul următor, argumentând că prin joacă, matematica este mult mai distractivă, ușoară și prin concursuri se simt motivați să învețe și să răspundă corect.