Descriere

Proiectul a fost conceput ca o succesiune de activități prin intermediul cărora elevii au fost implicați în acțiuni de documentare, de creație și de cunoaștere a trecutului recent, dar și a drepturilor fundamentale ale omului. Activităţile au fost centrate pe acceptarea diferențelor, schimbarea mentalităților și a climatului școlar, prin studierea unor fapte din istoria recentă, promovarea respectării drepturilor omului, obținerea unor rezultate mai bune de către elevi și integrarea lor în școală și în societate. Activitățile nonformale extracurriculare vin în sprijinul fiecărui elev, fără discriminare, fiecare având șansa lui de a deveni o persoană activă și creatoare, ca un răspuns al dascălului căruia îi revine misiunea de a educa tinerii în spiritul toleranței. Completând programa școlară în domeniul educației civice a fost întins un curcubeu, o punte de legătură multicoloră cu cei aflați în dificultate, împletită cu șansa de bine, prietenie și succes!

Scopul activității

Scopul proiectului l-a constituit combaterea atitudinilor intolerante, rasiste, xenofobe, antisemite.

Obiectivele educaționale ale activității

Obiectivele proiectului au constat în cultivarea memoriei Holocaustului în rândul elevilor, al cadrelor didactice, dar și a comunității locale și naționale, precum şi promovarea şi respectarea drepturilor omului abordând o educaţie interculturală pentru a învăța să contribuim la menținerea democrației, a valorilor și a principiilor pe care aceasta le promovează: acceptarea diferențelor, toleranţa, pluralismul, respectul pentru drepturile omului.

Relevanța activității

Rezultatele elevilor au fost reprezentate de: -Dobândirea de cunoștințe de către elevi referitoare la fenomenul Holocaustului și despre drepturile omului -Realizarea unor afişe, panouri, portofolii, expoziţii, padlet, filmulet, prezentari power-point; -Reducerea numărului de cazuri de Bullying -Creșterea încrederii personale și a stimei de sine. Parteneriatele cu Olga Lengyel Institute, Fundația Friederich Eberth Stifftung, Asociația Nevo Parudimos, Salvați Copiii, prin activități interdisciplinare și transdisciplinare, sporesc și fixează cunoștințele de istorie, cultură civică, educație socială, religie, geografie, informatică, educație plastică, cinematografie, limba română, limba engleză. Competențele socio-emoținale pe care le-au dobândit elevii prin aceste activități practice sunt foarte importante. Prin acest proiect s-a urmărit creşterea nivelului de toleranţă in şcoală şi stabilirea de relaţii cu persoane aflate în situații de risc, a unui număr tot mai mare de copii, schimbarea mentalităţilor şi diminuarea comportamentul agresiv faţă de acestea. Este foarte important că elevii s-au implicat atât în desfășurarea acțiunilor, dar și în programarea lor, de aceea impactul a fost deosebit. Daca în septembrie 2017, procentul celor care declarau că participă la activități propuse de ei era de 30%, potrivit chestionarului din iunie 2018, acesta a crescut la 80%-conform sondajului de opinie efectuat de elevi. In anul școlar 2017-2018, din cei 90 elevi participanți, 87 (96,7%) elevi au promovat. Din cei 40 elevi de clasa a VIII-a de clasa a VIII-a, 39 (97,5%) au promovat, 36 (90,0%) si-au continuat studiile la liceu sau școală profesională. Competențele formate/dezvoltate elevilor se reflectă în nivelul de toleranță care a crescut în școală de la 60% la 90%, iar numărul celor care stabilesc relații interpersonale cu persoane din grupuri etnice și elevi cu CES de la 60% la 95%, precum şi la dezvoltarea la elevi a unor abilități de viață necesare pentru cunoașterea și apărarea drepturilor fundamentale ale omului. Atitudinile elevilor față de învățare s-au schimbat prin: -Participarea activă, responsabilă – Dezvoltarea unui comportament civic tolerant și responsabil; – Creşterea gradului de participare a copiilor la probleme care îi privesc. Rezultatele obținute au fost atinse si de către elevii aflați în situații de risc, astfel din totalul de 90 elevi participanți, 10 (11,1%) romi, 18 (20,0%) cu părinții la muncă în străinătate, 2 (2,2%) elevi reveniți din Spania, 7 (7,8%) orfani, 12 (13,3%) cu situație școlară slabă și 19 (21,1%) cu situație materială precară, 5% elevi cu CES, 87 (96,7%) dintre elevi au fost declaraţi promovaţi. Din cei 40 elevi de clasa a VIII-a, 39 (97,5%) au promovat, 36 (90,0%) şi-au continuat studiile la liceu sau școală profesională.