Descriere

Am încercat să fim creativi și să găsim metoda potrivită prin care un copil, indiferent de etnie, religie, locul în care traiește, stare de sănătate sau situație materială etc., să ajungă la potențialul maxim pe care acesta îl are!

Ne-am hotărât să discutăm despre următoarea temă care are caracter general și vizează crearea unor instrumente didactice care pot fi folosite la clasă, cu scopul de a promova diversitatea, echitatea și nediscriminarea (inclusiv desegregarea școlară).

Obiectivul activitătii „Împreună pentru o școală mișhto” îl constituie promovarea, prin orice instrument educațional, a mesajului conform căruia orice copil, indiferent de etnie, stare materială sau de sănătate, religie, mediu de rezidență etc., trebuie să beneficieze de un serviciu de educație de calitate, alături de toți ceilalți copii, astfel încât să ajungă la potențialul maxim pe care acesta îl are. În accepțiunea inițiatorilor, abilitățile socio-emoţionale reprezintă totalitatea comportamentelor, deprinderilor și atitudinilor generate de învăţare (termen folosit în sens larg) internalizate de elev, care îl echipează pe acesta cu valorile necesare apariţiei şi manifestării comportamentelor sociale şi emoţionale dezirabile, comportamente care vor reprezenta fundamentul dezvoltării sale sociale şi emoţionale viitoare, precum şi a conduitei sale în societate.

Scopul activității

Educaţia interculturală urmăreşte pregătirea tinerilor pentru a trăi într-o societate multiculturală, cu o dinamică tot mai pronunţată şi care tinde tot mai mult să devină o societate interculturală. Educaţia interculturală poate fi asociată conceptului de learning to live together, promovat de UNESCO. Educaţia interculturală promovează activităţi în spiritul respectării drepturilor omului, al afirmării valorilor personale şi etnice. Nu avem voie să uităm ca există responsabilităţi faţă de noi, de familia noastră, comunitatea noastră. Pentru a ne cunoaşte mai bine pe noi înşine, trebuie să cunoaştem şi oamenii de lângă noi, obiceiurile, tradiţiile lor. Prin derularea acestui proiect ne propunem să cunoaştem mai bine obiceiurile şi tradiţiile româneşti, si rrome , să promovăm diversitatea, să educăm copiii în adevăratul spirit european. În atingerea obiectivelor proiectului apelăm la metode specifice educaţiei moderne bazate pe cooperare, comunicare, echitate.

Obiectivele educaționale ale activității

Obiective generale:

 • cunoaşterea drepturilor omului
 • cunoaşterea reciprocă
 • recunoaşterea diversităţii
 • învăţarea prin grupuri cooperante
 • cunoaşterea problemelor timpului nostru
 •  
  Obiective de referință

 • să se perfecţioneze comunicarea şi cooperarea factorilor educaţionali (scoala, familie, comunitate) prin activităţi comune de lucru în echipă, care să ducă la o mai bună cunoaştere şi respect reciproc;
 • să se stimuleze participarea la acţiuni în sensul promovării principiilor unei societăţi interculturale şi al combaterii discriminării şi intoleranţei;
 • Relevanța activității

 • să dezvolte interesul copiilor, al cadrelor didactice şi al comunităţii pentru diversitatea culturală, prin activităţi instructiv-educative atractive, desfăşurate în implementarea proiectului;
 • să crească stima de sine şi încrederea în forţele proprii ale copiilor, prin activităţi de intercunoaştere;
 • să se creeze o atitudine pozitivă faţă de propria cultură, privind alte culturi;
 • să se realizeze materiale educative şi informative;
 • să dobândească cunoştinţe privind cultura în general şi impactul acesteia asupra comportamentelor individuale şi de grup;
 • formarea de atitudini cum ar fi respectul pentru diversitatea culturală, pentru identitatea culturală proprie şi a celorlalţi, refuzul discriminării şi intoleranţei;