Descriere

Pe parcursul anilor, am căutat să-mi perfecționez activitatea desfășurată la clasă, folosind metode, mijloace noi și utile în demersul didactic. Am creat un climat plăcut în sala de clasă.( slide-uri nr.1 si 3)
Opționalul „În lumea lui Mate” a fost creat cu scopul de a apropia în mod prietenos elevii de clasa a III-a de studiul matematicii. Activitățile au vizat parcurgerea conținuturilor în mod creativ, practic.
Am realizat un parteneriat cu Soroban și Aritmetică Mentală japoneză-CentruNomin Jyuku Ploiești, prin intermediul căruia copiii au beneficiat de activităţi care au avut un conţinut atractiv și diversificat.
În perioada predării online am sprijinit elevii în folosirea inteligentă și echilibrată a unor resurse digitale accesibile lor. Am folosit metode și mijloace diversificate, iar pentru a preda metoda grafică, am creat un document word cu elemente necesare pentru explicarea acestei metode: riglete colorate de diferite dimensiuni. Aceste riglete au fost folosite în locul segmentelor. Precizez că acest „joc” cu rigletele a fost folosit în perioada activităților sincron desfășurate cu copiii pe Zoom. Sarcinile de lucru au variat de la o activitate la alta.

Scopul activității

• Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate; • Dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare şi rezolvare de probleme.

Obiectivele educaționale ale activității

• Rezolvarea de probleme în situații familiare, utilizând instrumente și procedee specifice matematicii;
• Utilizarea de tehnici, metode simple pentru a învăța, activa cunoștințe anterioare și înregistra informații;
• Folosirea telefonului și a tabletei pentru derularea procesului didactic;
• Formarea capacităților de lucru în echipă și colaborare în mediul virtual.

Relevanța activității

Elevii s-au implicat cu plăcere în activitățile propuse. Avantajele rigletelor colorate: • se pot folosi ca un joc; • dezvoltă inteligența, creativitatea; • oferă provocări potrivite pentru nivelul actual al cunoștințelor elevilor. Pentru că temele au fost efectuate corect sau parțial corect, înseamnă că elevii au înțeles modul de rezolvare.