Descriere

”În așteptarea moșului” face parte dintr-un șir de activități în care s-a urmarit activizarea elevilor cu scopul de a-i determina să-și însușească singuri cunoștințele, prin efort propriu, de a relaționa și comunica eficient, de a-și descoperi noi aptitudini.

Scopul activității

Formarea capacităților de comunicare și relaționare în cadrul grupului. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes și încredere în sine. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare.

Obiectivele educaționale ale activității

Promovarea unor principii care să ajute la relaționarea elevilor: toleranță, comunicare, muncă în echipă.
Încurajarea elevilor pentru a-și dezvolta aptitudinile pentru desen, muzică, modelaj
Formarea capacității de a comunica

Relevanța activității

Însușirea conținuturilor și formarea competențelor vizate a fost deplină prin organizarea principalelor evenimente pe axa timpului utilizând tehnica stabilită la nivel de grup și mai apoi realizarea hărții spațiului imagiar de fiecare grupă de elevi în funcție de materialele puse la dispoziție( ”Ninsoarea din vis”). Activitățile realizate împreună cu părinții i-au ajutat pe elevi să învețe să lucreze în echipă, să comunice eficient, să organizeze date, să descopere informații și să le înțeleagă prin efort propriu. Impactul pozitiv asupra copiilor s-a reflectat în prezența 100% la toate activitățile, dorința de a-i avea pe parinți alaturi, de a–și exprima opiniile liber și, chiar de a avea inițiativă în propunerea unor activități de învățare.