Descriere

Sistemul obişnuit de învăţământ a exclus, până nu demult, în mod tradiţional, copiii percepuţi ca diferiţi, creându-se structuri marginale pentru cei consideraţi inapţi de a atinge standardele de performanţă şcolară; copiii cu dificultăţi uşoare şi moderate frecventau şcolile obişnuite, fără a beneficia de vreo formă de suport, fiind expuşi riscurilor de eşec sau abandon şcolar. Pe de altă parte, profesorii din învăţământul de masă nu erau pregătiţi să lucreze cu copii cu diferite niveluri de performanţă, să-şi adapteze predarea la niveluri de dezvoltare intelectuală diferite ale copiilor sau să poată ajuta copiii cu performanţe scăzute să-şi îmbunătăţească rezultatele. Apariția profesorului de sprijin/ itinerant în școala de masă a rezolvat teoretic aceste situații. Practic, este nevoie de activitate susținută, creativitate, perseverență, capacitate și dorință de comunicare și colaborare cu profesorii din școala integratoare. Noi, în calitate de profesori de sprijin/itineranți, avem responsabilităţi precum identificarea nevoii de sprijin în clasa de elevi, elaborarea şi realizarea planului de intervenţie personalizat, precum şi adaptarea curriculară în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/ clasă. Pentru elevii cu CES integrați în școlile de masă nu există programe și manuale/auxiliare adaptate, eleborate de minister, de aceea activitatea profesională responsabilă și creativă a profesorului de sprijin este decisivă pentru evoluția elevilor cu care lucrează. În condiţiile abordării educaţiei incluzive este necesară o organizare a procesului de învăţare care să corespundă nivelului programelor şcolare şi caracteristicilor individuale ale copiilor cu CES.
Pentru fiecare nivel de studiu am elaborat programe și planificări adaptate la limba română și matematică, pentru fiecare elev am întocmit plan de intervenție personalizat, am creat și utilizat diverse instrumente de monitorizare a evoluției elevilor, am creat materiale didactice utile pentru înțelegerea noțiunilor. În parteneriat cu profesorul de limba și literatura română am observat necesitatea realizării unui suport pentru cadrele didactice și am realizat un auxiliar didactic care conține fișe de lucru și evaluari adaptate în vederea parcurgerii conținuturilor importante din programa școlară și totodată, sprijinirea profesorilor de la clasă în evaluarea diferențiată a elevilor cu CES. Această culegere a fost utilizată cu succes pe o perioadă de mai mulți ani în activitățile de sprijin la limba română, desfășurate cu elevii din ciclul gimnazial, subiecții reușind să-și formeze și consolideze competențele-cheie de scris-citit, înțelegerea mesajului unui text, vocabular și fonetică, analiză morfologică și sintactică.

Scopul activității

Spijinirea elevilor cu CES integrați în școala de masă în vederea adaptării la cerințele școlilor integratoare prin crearea și utilizarea unor instrumente de lucru adaptate capacităților intelectuale ale acestora și în conformitate cu programa școlară de masă

Obiectivele educaționale ale activității

– îmbunătățirea capacităţilor intelectuale, afectiv-motivaționale, adaptative ale elevilor cu CES integrați în școala de masă;
– implementarea unor programe cu caracter corectiv-recuperator,
– crearea climatului afectiv în vederea formării motivaţiei pentru activitate,
– asigurarea unui progres continuu în achiziţia comunicării;
– formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur, care să le asigure integrarea școlară, profesională, societală.

Relevanța activității

Educaţia specială se referă la adaptarea, completarea şi flexibilitatea educaţiei pentru anumiţi copii în vederea egalizării şanselor de participare la educaţie în medii de învăţare obişnuite. Educaţia integrată ajută în creşterea copiilor cu nevoi speciale: dacă sunt crescuţi ca şi membri bineveniţi ai comunităţii, comunitatea le dă încrederea în sine şi ajută la acumularea de noi cunoştinte şi abilităţi. Elevii din programul de sprijin ( ciclul gimnazial) au înregistrat progrese la clasă, în special la limba română. S-au adaptat mai bine cerințelor și rezultatele școlare au fost mai bune. Unii elevi cuprinși în programul de sprijin au optat, după terminarea ciclului gimnazial, să urmeze cursurile unor școli profesionale de masă, nu speciale, iar anul acesta o elevă a susținut evaluarea națională și a obținut nota 8,55 la proba de limba și literatura română, având subiect comun cu al colegilor ei, un rezultat exceptional care demonstrează o evoluție extraordinară. Activitatea diferențiată și adaptată a continuat și pe perioada suspendării cursurilor față în față, metodele interactive utilizate în activitățile online pe platformele Adservio și Zoom având o importanță decisivă în pregătirea pentru evaluarea națională. Ca urmare, eleva M.B. va frecventa cursurile Colegiului Național Octavian Goga Sibiu, un liceu de top din orașul nostrum, la secția de filologie, intensive engleză. ( a se vedea Foaie matricola B.M., Rezultat admitere M.B., Repartizare liceu M.B, Diplomă mențiune M.B, Activitatea online)