Descriere

Acest proiect are un caracter interdisciplinar, în sensul că acesta completează conținuturile curriculumului național prin intermediul unor proiecte la disciplinele: biologie, educație tehnologică, educație plastică, educație civică, combinând elemente specifice ale acestor domenii de activitate astfel încât să contribuie la dezvoltarea de competențe, abilități și atitudini specifice unei educații sustenabile și care contribuie la formarea/dezvoltarea competențelor cheie din profilul de formare al elevului.
Acest proiect are ca scop conştientizarea elevilor în prevenirea şi rezolvarea problemelor de mediu, asimilarea unor deprinderi de viaţă care reduc impactul negativ asupra mediului,
precum şi promovarea unor atitudini pozitive de ocrotire a mediului înconjurător.
Principalele activități au urmărit transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viaţă ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin întreţinerea unui ambient curat; dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de asumare a responsabilităţii faţă de propria persoană, comunitate, ambient şi natură, toate activitățile desfășurându-se într-un mod distractiv.
Strategiile didactice interactive utilizate pun elevii în situații concrete de comunicare, de realizare a unor produse originale, cu suport creativ.
Rezultate obținute:
1. Realizarea de obiecte de decor, felicitări, mărțișoare, eco-creaţii folosind materiale reciclabile.
2. Confecționarea sacoșe din materiale biodegradabile inscripţionate cu mesaje ecologice
3. Participarea la campania de sensibilizare a oamenilor cu privire la problematica pe care poluarea mediului înconjurător o ridică în ziua de astăzi, peste tot în lume.
4. O cercetare a procesului de germinație al bobului de fasole, urmărind zilnic cum crește planta și de ce are nevoie pentru o creștere sănătoasă, au ecologizat parcul din oraș și au plantat flori în oraș.
5. Un concurs de postere dedicat Zilei Pământului pe tema ocrotirii vieţii pe Pământ şi luptei împotriva poluării, postere care au fost puse de elevi într-un padlet.
Număr de participanți: 100 elevi