Descriere

În contextul unei societăţi care se schimbă aparând modificări de formă şi de fond, la nivelul tuturor subsistemelor sale, învăţământului românesc trebuie să i se asigure o nouă perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale.

În cadrul acestei perspective, parteneriatul educaţional devine o prioritate a strategiilor actuale, orientate către dezvoltarea educaţiei româneşti.

Cunoaşterea diferitelor aspecte ale vieţii din mediul rural/urban, stabilirea de relaţii sincere, acordarea de ajutor colegial, între copiii de la sat şi cei de la oraş, implicarea elevilor cu CES în activitățile extrașcolare sunt argumente ce susţin acest proiect. Metodele moderne folosite în desfășurarea activităților au fost: brainstorming, studiu de caz, jocul didactic, flashmob, joc de rol , jocul de societate, etc. Ca sarcină de lucru au avut de realizat planșe, felicitări, desene, etc. În cadrul proiectului au fost partenere șase școli din județ.

Activităţi propuse:

 1. Prezentarea proiectului
 2. Brăduțul prieteniei
 3. Emoții de toamnă
 4. Sărbători și tradiții de Crăciun și Anul Nou
 5. Cartea prieteniei
 6. Ziua mamei
 7. Lumea copilăriei
 8. Excursie.

Scopul activității

Dezvoltarea spiritului de colaborare între copiii din mediul urban și rural, a interesului și a dorinței de a se cunoaște în vederea realizării activităților din cadrul proiectului și implicarea elevilor cu CES în activități nonformale.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Atragerea efectivă a elevilor cu cerințe educaționale speciale în organizarea unor activități cu caracter extrașcolar, diversificarea acestor activități și mărirea numărului lor în viitor.
 • Promovarea comunicării și dezvoltarea cooperării între elevii și cadrele implicate în proiect.
 • Organizarea de activități educative extrașcolare care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicați în proiect.
 • Relevanța activității

  Pentru că tot mai multi elevi părăsesc mediul școlar de la vârste fragede, lipsa de la ore fiind un bun pretext de a nu-și îndeplini sarcinile școlare, obiectivele propuse au o contribuție semnificativă, valorificând în contexte diferite abilitățile și comportamentele elevilor în cadrul relațiilor interpersonale. Acest proiect a fost realizat ca un sprijin și ca o motivație pentru elevii aflați în situații de risc (abandon, eșec școlar, absenteism), dar și pentru integrarea elevilor cu CES în cât mai multe activități nonformale.