Descriere

Proiectul a pornit de la o realitate a zilelor noastre. Elevii nu mai au placere și dorința de a face ceva pentru semenii lor și nu mai doresc să citească. În acest context, am propus acest proiect directorului școlii, acesta a fost de acord. Am realizat pe holul școlii ,,Raftul cu cărți,,, unde am întâlniri regulate cu elevii și facem schimb de cărți. În timpul pauzelor sau în cadrul altor activități, timp de 10-20 de minute, ne jucăm. Aplic metode interactive, energizante, care pun creativitatea elevilor la lucru și care au dat rezultate bune. În cadrul orelor aplic aceste metode pentru dezvoltarea creativității și învățării biologiei (metoda Loto, Salata de cuvinte, Minutul de dizertație, etc.). În cadrul proiectului, doresc să dezvolt și dorința elevilor mei de a fi voluntari și să recicleze nu să arunce. Toate acestea – jocul, cititul, empatia, împreună – formează adultul de mâine.

Scopul activității

Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi, de a învăța prin joacă și să fie voluntari. Conştientizarea de către aceştia a importanţei pe care o au lectura și jocul în construirea şi desăvârşirea personalităţii lor.

Obiectivele educaționale ale activității

 • cultivarea gustului pentru lectură;
 • formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte și fată de persoanele din anturajul lor;
 • încurajarea exprimării libere a impresiilor şi sentimentelor provocate de joc și de lectură;
 • formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce şi când să ia decizii;
 • crearea unui mediu educaţional care să stimuleze lectura şi dragostea de carte;
 • utilizarea informaţiilor însumate în formarea personalităţii elevilor;
 • promovarea serviciilor bibliotecii și ale sălii de lectură;
 • documentarea şi informarea în bibliotecă, o alternativă de petrecere a timpului liber;
 • implicarea familiilor în stimularea interesului pentru învățare;
 • dezvoltarea spiritului civic prin acțiuni de voluntariat;
 • atragerea şi implicarea comunităţii locale în derularea proiectului.
 • Relevanța activității

  Riscurile sunt permanente, în special în școlile din rural și în colectivele din școala noastră sunt elevii cu risc. Învățătorii, prodesori și comunitatea încearcă să limiteze abandonul. În cadrul proiectului am atras elevii care au probleme de adaptare școlară, care au dificultăți de vorbire, metodele aplicate au ajutat și această categorie de elevii.