Descriere

Activitatea a avut ca temă JOCUL în orele de Comunicare în limba română, scopul fiind acela de a repeta literele alfabetului. Copiii au lucrat atât individual, cât și în perechi sau în echipă, în vederea realizării sarcinilor cu caracter interdisciplinar. Conținuturile vizate au fost:
– recunoașterea literelor, silabelor/ cuvintelor (citire) – joc PRINDE MUSCA!,
– recunoașterea unor cuvinte uzuale (citirea lor) – joc URME COLORATE
– citirea cuvintelor respectând culoarea și numărul coloanei – joc CITEȘTE ZARUL!,
– formularea unor cuvinte și propoziții folosindu-se de cuburi scrise – CUTIUȚA CU SURPRIZE, modelarea literelor.

Scopul activității

Reactualizarea și fixarea literelor învățate. Citirea și folosirea acestora în cuvinte și propoziții

Obiectivele educaționale ale activității

 • Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar
 • Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple
 • Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar
 • Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate – exersarea musculaturii fine a mâinii
 • Relevanța activității

  Ca în orice clasă, există și elevi aflați în situații de risc. Consider că lucrul în echipă vine în întâmpinarea elevilor aflați în astfel de situații. Ei sunt integrați și ajutați de ceilalți membri ai echipei să coopereze (să lucreze împreună). De aceea, astfel de activitați sunt binevenite.
  În ceea ce priveste elevul diagnosticat cu probleme locomotorii, acesta poate fi angrenat in timpul jocului. Pe cale de consecinta, el poate trece peste starile care il blocheaza emoțional.

  Elevul care sperăm ca va fi evaluat si care intuim a fi un caz de CES, de asemenea, poate trece peste stările anxioase pe care le manifestă cotidian.