Descriere

Educația din România a intrat în 11 martie în sistem de educație la domiciliu. Necesitatea de comunicare între elevi și profesori era stringentă și nevoia de reluare a activităților didactice era imperioasă.
Am luat inițiativa obținerii licenței pentru implementarea platformei educaționale G Suite. Demersurile au necesitat colaborări cu persoane și instituții care au condus la succesul demersului meu având în vedere că NU SUNT PROFESOR DE INFORMAȚICĂ ȘI NICI ADIMINSTRATOR DE REȚEA.
Acțiuni desfășurate:
– Crearea a 1044 conturi pe platformă;
– Instruirea a 63 cadre didactice și a aproximativ 500 părinți să utilizeze aplicațiile de pe această platformă;
– Intervenția în sprijinul fiecărui utilizator în momentul în care avea o problemă;
– Crearea de tutoriale pentru profesori, pentru elevi și pentru părinți pentru a putea să acceseze conturile și să utilizeze aplicațiile de pe platformă;
– Asigurarea că toți utilizatorii au activat conturile și pot să fie prezenți online în cele mai bune condiții;
– Propunerea unui orar după care să se desfășoare activitatea didactică;
– Rezolvarea oricărei probleme ce apărea în funcționarea procesului didactic online: resetare de parole, accesarea contului de pe alte device-uri, probleme de securitate a conturilor, de verificare a utilizării corecte a platformei și multe altele.

Scopul activității

Rezolvarea unei probleme în situație excepțională: organizarea învățării online în perioada pandemiei

Obiectivele educaționale ale activității

Reluarea activităților educaționale
Dezvoltarea competențelor de comunicare în condiții de izolare la domiciliu
Dezvoltarea competențelor digitale

Relevanța activității

950 de elevi au putut continua activitatea didactică zilnică, clasa reală a fost adusă în mediul virtual. Comunicarea între elevi și profesori s-a realizat în sistem video cu ajutorul aplicației meet, predarea noilor cunoștințe putându-se realiza utitlizănd aplicația jamboard, evaluarea s-a realizat folosind aplicația google forms, toate acestea desfășurându-se în google classroom. Încheierea situației școlare pe semestrul al doilea și la final de an școlar s-a putut astfel realiza în bune condiții