Descriere

Clubul IMPACT 36 Creactorii este un club de inițiativă comunitară susținut de Fundaţia Noi Orizonturi și este un instrument puternic de schimbare socială. La întâlnirile săptămânale de la club, care durează, de regulă, două ore,cei 30-40 de elevi voluntari care provin din mai multe clase de gimnaziu învaţă să identifice problemele din comunitate, să găsească soluții pentru rezolvarea lor, să scrie şi să implementeze împreună proiecte strategice în folosul comunităţii.

Acesta proiecte sunt principalul instrument de învăţare în IMPACT, pentru că îi ajută pe elevi să-și dezvolte abilităţi de viaţă completând astfel cunoştinţele dobândite în şcoală.

În Clubul IMPACT folosesc metode, procedee şi tehnici de abordare a predării-învățării-evaluării inovative, preluate din metodologia educaţiei prin experienţă (learning by doing) precum: jocurile de strategie, poveştile şi proiectele de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii (Service Learning), specifice programului educational IMPACT.

Scopul activității

Elevii învaţă să identifice problemele din comunitate, să găsească soluții pentru rezolvarea lor, să scrie şi să implementeze împreună proiecte strategice în folosul comunităţii.

Obiectivele educaționale ale activității

Elevii își dezvoltă abilităţi de viaţă (comunicare, lucru în echipă, negociere, responsabilitate, curaj, perseverenţă, gîndire critică, etc) şi aduc o schimbare semnificativă în comunitate prin proiectele implementate.

Relevanța activității

Elevii care frecventează Clubul IMPACT sunt mai încrezători în forțele proprii, vin cu drag la școală, nu au absențe.

Am remarcat o schimbare în bine la elevi foarte interiorizați, care la orele de clasă nu îndrăznesc să-și exprime punctul de vedere. De asemenea, elevi care aveau tendința de a tulbura orele, venind la club și implicându-se în proiecte, și-au schimbat comportamentul, dovedind implicare și respect și la orele de curs.

Mărturiile elevilor și ale părinților ilustrează cât de benefică le este elevilor implicarea în activitățile clubului IMPACT.