Descriere

Proiectul ,,Îmbrățișează o carte” a promovat lectura în rândul elevilor de la ciclul primar prin desfășurarea următoarelor activități: Sfertul de lectură la cort, Micul bibliotecar, Concurs “Convinge-mă să-ți îmbrățișez cartea!”, Lectura în aer liber, Creează o carte și Invitație la lectură.
Metodele utilizate în cadrul acestui proiect au fost atât tradiționale cât și moderne, toate fiind adaptate la nivelul de înțelegere al fiecărui elev cu scopul de a-i atrage cât mai mult în lumea cărților.
Creativitatea proiectului a fost marcată prin multitudinea de provocări la care elevii au luat parte. Astfel, concursul lansat în cadrul proiectului ,,Convinge-mă să-ți îmbrățișez cartea”, a fost cel mai așteptat deoarece elevii aveau de realizat o recenzie a cărții citite, cu totul și cu totul aparte. Ei au avut de prezentat personajul principal și autorul cărții, cu jocuri de rol, cu ghicitori, cu desene și ilustrații, tocmai în ideea de ai convinge și pe alții să citească cartea aleasă de ei.
La activități au participat și elevii cu deficiențe de vorbire, cu deficiențe de atenție, care au devenit preocupați de felul în care se exprimă oral sau în scris, iar interesul lor pentru lectură a crescut, dându-și seama că își îmbunătățesc limbajul și vocabularul.

Scopul activității
Formarea și cultivarea gustului pentru lectură.

Obiectivele educaționale ale activității
-stimularea unei atitudini pozitive față de lectură;
-dezvoltarea capacității de exprimare orală și scrisă;
-stabilirea relațiilor de prietenie și colaborare între elevi;
-exprimarea emoțiilor într-un mod adecvat.

Relevanța activității
Elevii au reușit să-și pună în valoare abilitățile, să creeze texte originale interesante, au participat cu plăcere la activități și au fost mândri să-și prezinte propria carte. Proiectul le-a insuflat elevilor bucuria de a lectura/citi, de a înțelege și descoperi noi orizonturi.