Descriere

Activitatea cu tema „Igiena personală”, s-a desfăşurat în cadrul săptămânii „Scoala Altfel”, în data de 16.04.2019, la clasa a V-a A. Ideea unei astfel de activităţi a fost concretizată pentru a putea observa felul în care elevii unei clase de a V-a se raportează la noţiunea de „igienă” şi cât de mult îşi cunosc propriul corp.
Activitatea a debutat cu explicarea noţiunii de „igienă”, identificarea de către elevi a unor sinonime pentru acest termen. Ulterior, s-a realizat un ciorchine pe tablă, stabilindu-se astfel principalele laturi ale igienii personale, respectiv obiectele de igienă corespunzătoare. Activitatea a continuat cu prezentarea unui material PowerPoint, în care au fost menţionate principalele reguli de igienă personală,pe care trebuie să le respecte orice individ. În ultima parte a orei elevii au avut de rezolvat o fişă de lucru cu diferite sarcini: completarea unor versuri, desenarea unor obiecte de igienă personală, enumerarea regulilor de igienă corporală. Au fost întrebaţi cum ar putea îmbunătăţi calitatea mediul din clasă, din parc, şi nu în ultimul rând elevii au fost şi actori, ei interpretând rolul unui medic care tratează copiii bolnavi.

Scopul activității

Realizarea de activităţi de educaţie pentru sănătatea corporală, formarea unei atitudini conștiente a elevilor faţă de problemele sănătăţii, conștientizarea de către elevi a faptului că sănătatea este un drept uman fundamental, esențial pentru dezvoltarea socială.

Obiectivele educaționale ale activității

a) formarea cunoștinţelor și abilităţilor de îngrijire a corpului;
b) formarea capacităţilor de aplicare a cunoștinţelor privind igiena personală;
c) recunoaşterea obiectelor de igienă personală pe baza observaţiilor proprii și a materialului demonstrativ;
d) descrierea acţiunilor necesare pentru păstrarea igienei personale;
e) adoptarea regulilor de menţinere a curăţeniei corpului.

Relevanța activității

Elevii au conştientizat faptul că educația pentru sănătatea corporală şi mintală reprezintă una dintre principalele căi de cunoaștere a unor aspecte ale sănătății fizice și psihice, de formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. În urma desfăşurării acestei activități, elevii au devenit mai responsabili în ceea ce priveşte igiena, atât față de propria persoană cât şi față de ceilalți sau chiar prin raportare la mediul de studiu (sala de clasă).