Descriere

Acest proiect oferă elevilor o alternativă de a petrece timpul, într-un mediu sănătos și echilibrat, studiind, recreeându-se, cultivându-și talentele și dezvoltându-și competențe specifice secolului XXI.
Activitățile propuse vor fi un adaos educaţional subsumat educaţiei nonformale, aflată în raport de complementaritate cu educaţia formală. Propunerea activităţilor pornește de la idea că ceea ce vor face in cadrul proiectului, chiar şi când este activitate de învăţare să se insereze în program pe coordonate ludice, antrenând copiii în activităţi plăcute, captivante, care să le câştige interesul.
Un accent deosebit se pune şi pe dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi a competenţelor sociale, având în vedere că emoţiile stau la baza comportamentelor.

– Colectarea de datini, tradiții și obiceiuri zonale – folclor local
Această activitate are ca obiectiv amenajarea unui colț de folclor cu specific local și a unei arhive online cu datini și obiceiuri locale care sunt filmate de copii. În acest scop, elevii şcolii și părinții vor face o campanie de colectare de obiecte artizanale, obiecte meşteşugăreşti vechi din zona noastră, fotografii, acestea fiind expuse şi păstrate ca patrimoniu local la în mini-muzeul școlii.
– Pregătirea grupului folcloric „Anena” – cântece și dansuri populare tradiționale și Participarea la Festivaluri Naționale de folclor (Craiova, Timișoara, București, Litoralul românesc, Bran sau alte locuri din țară unde se organizează astfel de manifestări culturale)
Activitatea propusă presupune cooptarea în Grupul folcloric ANENA a noi membrii – copii și tineri cu talente artistice, pe două generații. La această activitate vor participa elevi care vor învăţa cântecele și jocurile specifice zonei folclorice a Văii Jiului. Vor fi intensificate repetițiile pe perioada vacanței de vară, cu pregătiri intense pentru participarea la Festivalurile naționale pentru care s-a primit deja invitație. „Micii artiști” vor participa atât la spectacolele organizate de școală și comunitate, cât și la competiții/festivaluri naționale, ceea ce le va întări încrederea și stima de sine.

Scopul activității

Proiectul „IDENTITATE și TRADIȚII la poarta timpului” este un proiect de interes local cu preponderență, dar și județean și național. Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular, a dansului şi cântecului românesc, a meşteşugurilor tradiţionale atât de mult apreciate în ţară cât şi în afara ei. De aceea am considerat oportun acest proiect educaţional extracurricular în vederea evidenţierii valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, prin care cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul de apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului român. Dorim să dezvoltăm copiilor și tinerilor aninoseni sentimente de patriotism local, de mândrie locală și națională prin promovarea la nivel național a obiceiurilor și tradițiilor locale.

Obiectivele educaționale ale activității

Educația muzicală, componentă de bază a educației artistice în școală, dispune de valențe formative multiple, vizând toate resorturile personalității umane, atât pe cele afective cât și pe cele psiho-motrice și intelectuale.

Într-un cadru nonformal, obiectivele sunt complementare celor pedagogice, iar activitățile interdisciplinare desfășurate în cadrul proiectul duc la formarea cu mai mare ușurință a competențelor secolului XXI.

  • integrarea socială a celor 50 de elevi din grupul țintă prin înțelegerea și fructificarea valorilor socio-culturale ale comunității locale (meseriile tradiționale, dansul popular, folclorul local);
  • conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale şi naționale;
  • stimularea creativităţii şi talentului;
  • cultivarea valorilor autenticităţii creaţiei populare contemporane şi a artei interpretative în toate genurile;
  • cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţii locale.
  • Relevanța activității

    Rezultatele excepționale obținute de Grupul folcloric ANENA și soliștii vocali în anii precedenți la mari festivaluri folclorice din țară, dovedite prin prezentările atașate, au dat încredere elevilor în aptitudinile și forțele lor și le-au oferit satisfacția muncii împlinite. Fiecare deplasare într-un colț de țară a însemnat transdisciplinaritate. Pe lângă evoluția pe scenă elevii au ocazia să vadă mari orașe, să viziteze muzee, grădini botanice sau zoologice, obiective turistice, ceea ce pentru elevii aflați în risc și proveniți dintr-o zonă defavorizată – Valea Jiului, înseamnă foarte mult și se reflectă în rezultatele la învățătură ale membrilor Grupului folcloric.