Descriere

Proiect eTwinning cu parteneri din 13 țări europene, cu scopul de a sărbători ziua PI (14 martie) prin activități specifice și schimb de bune practici. Metodele abordate au fost activități practice de evidențiere a numărului PI, metoda descoperirii, încurajarea creativității, a colaborării, a muncii în echipă. Fiind un proiect pe termen scurt, sarcinile de lucru au fost puține: prezentarea participanților – printr-un wordcloud, realizarea de afișe sau prezentări ale constantei PI, proiectarea de tricouri care să pună în evidență numărul PI, sărbătorirea, prin activități specifice, a zilei PI (14 martie), crearea și aplicarea de jocuri didactice care să îl pună în evidență. Elevii au făcut matematică practic, dar au folosit calculatorul și conexiunea internet pentru a accesa pagina proiectului și a participa la activități, au făcut fotografii și calcule cu ajutorul telefonului, au cântat, și-au dezvoltat creativitatea și latura artistică creând modele de tricouri care să pună în valoare numărul PI. Activitatea cea mai apreciată a fost cea de trasare a cercurilor cu creta pe asfaltul curții, măsurarea circumferinței si diametrului și împărțirea valorilor lor, pentru a obține o valoare aproximativă pentru constanta PI. Aceeași activitate a fost reluată în clasă, folosind obiecte rotunde (farfurioare, cutii, tuburi) Elevii au înregistrat toate datele obținute și au calculat apoi media valorilor aproximative calculate.

Scopul activității

Schimb de bune practici la nivel internațional în legătură cu descoperirea de către elevi a numărului PI (π) și sărbătorirea „Zilei PI” (14 martie, ziua internațională a matematicii).

Obiectivele educaționale ale activității

Cunoașterea constantei PI ca raport între lungimea unui cerc și diametrul lui, descoperirea istoricului numărului PI, calcul experimental a valorii aproximative a numărului PI, descoperirea formulelor în care apare numărul PI, dezvoltarea abilităților de calcul și deducție, a competențelor de colaborare și muncă în echipă, a competențelor de comunicare orală și scrisă în limba engleză cu partenerii de proiect, încurajarea manifestărilor artistice ale elevilor, dezvoltarea competențelor lor digitale, creșterea stimei de sine și a încrederii în viitor.

Relevanța activității

Elevii au perceput toate aceste activități ca pe un joc, iar formulele matematice și calculele nu le-au părut complicate. Munca în echipă a prilejuit o mai bună cunoaștere și auto-cunoaștere. Jocurile educative online au angrenat elevii în competiții ad-hoc și i-au motivat să învețe mai mult. (testimonial Oana, Patrick) Vizualizarea „3D” a poligoanelor regulate înscrise în cerc, realizate chiar de ei, a avut ca efect o mai bună înțelegere a proprietăților lor. (cerc1, cerc2, cerc+) Crearea de modele de tricouri le-a dezvoltat latura artistică, iar, ca urmare a acestei activități, una dintre eleve a decis că vrea să devină designer vestimentar. (testimonial Denisa) Colaborarea cu parteneri din alte școli și din alte țări stârnește întotdeauna interesul și curiozitatea elevilor, iar comunicarea în limba engleză cu aceștia îi motivează să învețe și să își dezvolte competențele de comunicare în limbi străine. (testimonial Bogdan)